Süryani Mutfak Kültürü; Mardin Örneği (Syriac Cuisine Culture; Example of Mardin)

Authors

  • Büşra MACİT ÇİFTÇİBAŞI
  • İlkay YILMAZ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2022.1047

Keywords:

Syriac, Culinary culture, Mardin

Abstract

The production, preparation and presentation of food differs in every society. There are many gastronomic values that make each society special and distinguish it from the other. Culinary culture varies from region to region, and religion and geography have a great impact on creating a cuisine culture. Syriacs convert to Christianity and observe various diets and fasts in accordance with the teachings of the religion. In this study, the culinary culture of the Syriacs, one of the oldest communities of Mesopotamia, the cradle of civilizations, was researched. The city of Mardin, located in the Tur Abdin region, where Syriacs have lived throughout history, was chosen for the study. Mardin is a city that lives in harmony with the different ethnic groups it hosts. It is important to carry out the study in the city of Mardin, where Syriacs live intensely and which has a spiritual value. The study was prepared within the framework of the cultural analysis (ethnography) pattern, which is one of the qualitative research methods. In the study, interview technique was used and data were collected by interviewing Syriacs living in Mardin through a semi-structured questionnaire. Face-to-face interviews were conducted with 15 Syriacs living in Mardin and the obtained qualitative data were analyzed by descriptive analysis. When the foods consumed by the participants according to the meals were examined, information was given about the foods they consumed during the fasting periods and on special days.

References

Akyüz, H. G. (2009). Bizanslılar, Selçuklular, Artuklular ve Osmanlılar Döneminde Antalya Süryani Kadim (Ortodoks) Kilisesi'nin Patriklik Merkezinin ve Süryanilerin Durumu. Mardin: T.C. Mardin Valiliği.

Arıkan, R. (2013). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ayduslu, İ. (2005). Cumhuriyet Döneminde Mardin ve Yöresindeki Süryaniler (Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Bal, H. (2014). Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

Beşirli, H. (2012). Yemek Sosyolojisi Yiyeceklere ve Mutfağa Sosyolojik Bakış. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Demirel, H., & Ayyıldız, S. (2017). Mutfak Kültürü ve Değişimi; Giresun İli Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 280-298.

Demir, N., & Özmutah, N. M. (2018). Sivil Toplum Kuruluşlarının Süryani Kültürü Kapsamında Bölgesel Ticarete Olan Etkileri: Ampirik Bir Çalışma. Sosyoekonomi, 26(35), 41-58.

Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Sağır, A. (2016). Ölüm Sosyolojisi Bağlamında Yemek, Cenaze ve Ölümün Sofra Pratikleri Üzerine. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(1), 271- 298.

Serçeoğlu, N. (2014). Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 36-46.

Türk, H., & Şahin, K. (2004). Antakya Geleneksel Yemek Kültürü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2).

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Published

03/05/2023

How to Cite

MACİT ÇİFTÇİBAŞI, B., & YILMAZ, İlkay. (2023). Süryani Mutfak Kültürü; Mardin Örneği (Syriac Cuisine Culture; Example of Mardin). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 10(2), 1366–1384. https://doi.org/10.21325/jotags.2022.1047

Most read articles by the same author(s)