Editorial Team

Chairman of The Editorial Board

Kurban ÜNLÜÖNEN (Ph.D.) Ankara Hacı Bayram Veli University kurban.unluonen@hbv.edu.tr

Editor in Chief

İrfan YAZICIOĞLU (Ph.D.) Ankara Hacı Bayram Veli University  editor@jotags.org

The Members of The Editorial Board

M.Mithat ÜNER (Prof.Dr. ) Atılım Üniversitesi  mithatuner@atilim.edu.tr
Alptekin SÖKMEN (Prof.Dr.
) Ankara HAcı Bayram Veli Üniversitesi alptekin.sokmen@hbv.edu.tr
Burhan KILIÇ (Prof.Dr.) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bkilic@mu.edu.tr
Cüneyt TOKMAK (Prof.Dr.) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ctokmak@ogu.edu.tr
Hakan TURGUT (Prof.Dr.) Başkent Üniversitesi hturgut@baskent.edu.tr
Oktay EMİR (Prof.Dr.) Anadolu Üniversitesi oktayemir@anadolu.edu.tr
Alper IŞIN (Assoc. Prof. Dr.) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi alper.isin@
ikc.edu.tr
Burcu KOÇ (Assoc. Prof. Dr.) Pamukkale Üniversitesi burcuk@pau.edu.tr
Emin ARSLAN (Assoc. Prof. Dr..) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi emin.arslan@gop.edu.tr

ACADEMIC SCIENTIFIC EDITORS 

Language Editors

Prof. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, yalcin.arslanturk@hbv.edu.tr

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU, Gazi Üniversitesi, kihsan@gazi.edu.tr

Field Editors

(Tourism): Doç. Dr. Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN, Atılım Üniversitesi, gurkan.kucukergin@atilim.edu.tr

(Gastronomy): Doç. Dr. Alper IŞIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, alper.isin@ikc.edu.tr

Asst.Editors

Ersan EROL (Assoc. Prof. Dr.) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ersane@ogu.edu.tr 
Eren YALÇIN (Research Asist.) Konya Selçuk Üniversitesi eren.yalcin@selcuk.edu.tr

Advisory Board

Prof. Dr. Orhan BATMAN, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, obatman@subu.edu.tr

Prof. Dr. Murat DOĞDUBAY, Balıkesir Üniversitesi, dogdubay@balikesir.edu.tr

Prof. Dr. Atilla AKBABA, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, atilla.akbaba@ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ramazan Pars ŞAHBAZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, pars.sahbaz@hbv.edu.tr

Address
Ankara Hacı Bayram Veli University
Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts
06830 Gölbaşı / Ankara, TURKEY