Geleneksel Yemeklerde Dekonstrüksiyon Tekniği Kullanılarak Ürün Geliştirme ve Duyusal Analiz- “Çorum Alaca” Örneği (Product Development and Sensory Analysis with Deconstruction Technique From Some Local Meals – “Çorum-Alaca” Sample)

Authors

  • Gökmen DUMAN
  • İlkay YILMAZ
  • Arda ER

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2021.842

Keywords:

Deconstruction, Local cuisine, Sensory analysis, Product development

Abstract

The aim of this research is to compare some products in traditional Turkish cuisine with their original taste by evaluating them with sensory analysis method after product development. In this study, three products belonging to “Çorum-Alaca” region that can represent traditional Turkish cuisine were selected. Within the scope of the study, field visits were made in “Çorum-Alaca” region and interviews were made with local people. By examining cooking techniques and processes, products to be developed were determined and the findings were supported by a literature review. By adhering to the original structures of the products that come with historical background and the materials in their content, a visual and tasteful interpretation was made with modern techniques and the selected products were developed using the deconstruction technique. The results of the product development made were evaluated by sensory analysis technique by the formed panel groups. According to the results of the study, it was observed that the new products developed were appreciated significantly more in terms of appearance than their original forms, while it was found that changing the basic structure of the products in their original form had negative results in terms of taste.

References

Adria, F., Blumenthal H., Keller, T., & McGee, H. (2006). Statement on the ‘new cookery.’ The Guardian. https://www.theguardian.com/uk/2006/dec/10/foodanddrink.obsfoodmonthly. Erişim tarihi 05.10.2019

Akar Şahingöz, S., Akbulut, B. A., & Örgün, E., (2015). Hititler döneminde beslenme ve mutfak kültürü. III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, 08-10 Ekim 2015.

Akbaba, A. (2005). Yeni ürün geliştirme sürecinde kalite fonksiyon göçerimi (Kfg): Turizm işletmeleri için Kfg temelli bir ürün geliştirme süreci önerisi, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(38- 59).

Altuğ Onoğur, T., & Elmacı, Y. (2015). Gıdalarda duyusal değerlendirme. Sidas Medya, İzmir.

Atila, N., (2018). Hititlerde kent ve kent kimliği üzerine bir değerlendirme. Tarih Okulu Dergisi, Yıl.11, 36, İzmir, Barham, P. (2008). Molecular gastronomy. Discovery Channel. Erişim adresi www.discoverychannel.co.uk

Bülbül, P., (2018). Eski Anadolu’da tarım faaliyetleri, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.Y., 17.

Cengiz, E., Ayyıldız, H., & Kırkbir, F. (2005). Yeni ürün geliştirme sürecinin başarısında etkili olan faktörler, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,C.Y., 24

Çilingir, S. (2011). Hitit tapınak kentleri (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Durlu-Özkaya, F., Aksoy, M., Eren, R., Işın, A., & Koç, B. (2015). Moleküler gastronomi yiyecek içecek eğitiminde yenilik projesi (Ders Notu). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Eğilmez, M., (2005). Hitit ekonomisi. İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları. Faroqhi S. (2003). Osmanlı dünyasında üretmek, pazarlamak, yaşamak, YKY Yayınları, İstanbul

Kement, Ü., & Başar, B., (2016). Çorum ilinde hitit mutfağının gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi, Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu 28- 30 Nisan 2016, C.2, Salmat Basım Yayım, Ankara.

Kılınç, O., & Kılınç, U., (2018). Yöresel gastronomik değerlerin ürüne dönüşme düzeyi: Antalya il merkezi restoran menüleri üzerine bir inceleme”, Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, C.6, S.Special 3, Ankara,

Özdemir, E., (2016). Çorum Osmancık’tan Osmanlı sarayı helvahanesine giden bir bitkinin öyküsü, Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu 28- 30 Nisan 2016, Işık, Z. (Ed.), C.2, Salmat Basım Yayım, Ankara.

Reyhan, E., (2010). Hititlerde gündelik hayata dair iktisadi ilişkiler, Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 47

Sandıkçıoğlu, T., (2019). Çivi yazılı belgelerden damak tadımıza kalan miras: Hititlerde yemek kültürü, Yemek ve Kültür, C.Y., S.15

Solmaz, Y., & Dülger Altıner, D. (2018). Türk mutfak kültürü ve beslenme alışkanlıkları üzerine bir değerlendirme.

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 108-124

Spang, R. L., (2016) Restoranın icadı: Paris ve modern gastronomi kültürü, Çev. Bahadır Sina Şener, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2016.

Şahin, S. Z. (2019). Çorum mutfağının gastronomi turizmi potansiyeli. Journal of Tourism and Gastronomy Studies,

(4), 2550-2565. DOI: 10.21325/jotags.2019.486

Şahin, S. Z. (2019). Çorum mutfağının gastronomi turizmi potansiyeli (Gastronomy Potential of Çorum Cuisine).

Available from:

https://www.researchgate.net/publication/338164891_Corum_Mutfaginin_Gastronomi_Turizmi_Potansiyeli_G astronomy_Potential_of_Corum_Cuisine [accessed Jun 09 2021].

Taracha, P., (1991), Hittites In Alaca Hüyük? An Old question reconsidered”, Archaelogia Polona, C.29, S.Y.

Ünar, Ş. (2019). Hitit kanun maddelerinde yer alan bazı tarım ürünleri ve kullanım alanları. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (3) , 89-105 .

Yerasimos, S. (2002). Sultan sofraları 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı saray mutfağı. YKY Yayınları, İstanbul.

Published

04/12/2023

How to Cite

DUMAN, G., YILMAZ, İlkay, & ER, A. (2023). Geleneksel Yemeklerde Dekonstrüksiyon Tekniği Kullanılarak Ürün Geliştirme ve Duyusal Analiz- “Çorum Alaca” Örneği (Product Development and Sensory Analysis with Deconstruction Technique From Some Local Meals – “Çorum-Alaca” Sample). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 9(2), 1318–1338. https://doi.org/10.21325/jotags.2021.842

Most read articles by the same author(s)