Bursa Yemek Kültürü Üzerine Nitel Bir Araştırma (A Qualitative Research on Bursa Food Culture)

Authors

  • İlkay YILMAZ
  • Sena Nur DOĞAN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1319

Keywords:

Bursa cuisine, Local cuisine, Turkish cuisine, Bursa

Abstract

Bursa cuisine is a deep-rooted cuisine formed by being influenced by the eating habits of different cultures and its own geographical richness. In this study, it was aimed to determine the food and beverage culture of Bursa, to reveal the traditional dishes belonging to Bursa culinary culture and to identify local special practices, and cultural heritage was tried to be recorded by conducting interviews. Case study design was used in the study. The population of the study consists of people living in Bursa and the sample of the study consists of 12 people who were born in Bursa and still living in Orhaneli, Keles, Harmancık, Kestel, Osmangazi districts. Snowball sampling, one of the purposive sampling methods, was used. Interview technique, one of the qualitative research methods, was used and data were collected through semi-structured interviews. Content analysis was used to analyze the data. According to the results, the participants agreed that families have a great duty to pass on the recipes to future generations. Under the name of Bursa local food, 12 soups, 60 main dishes, 24 pastries, desserts and beverages were found and 11 dishes and desserts whose recipes were found were included in the recipes section and added to the article. The responses to the questions about geographical indication knowledge and use indicate that there is a need for information on this issue. In conclusion, families, educational institutions and public institutions should work in cooperation to protect and preserve Bursa cuisine. Within the scope of these studies, academic studies on Bursa cuisine should be emphasized.

References

Baydan, S., Demirel, H. (2017). Bursa yeme içme kültürü ve değişimi üzerine bir alan araştırması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5/3, 343-358.

Çakmakçı, S., & Salık, M. A. (2021). Türkiye'nin coğrafi işaretli peynirleri. Akademik Gıda, 19(3), 325-342.

Güleç, H., & Durlu-Özkaya, F. (2019). Gastronomi turizminde Bursa. In IVth International Gastronomy Tourism Studies Congress (pp. 329-336).

Haydaroğlu, İ. (2003). Osmanlı saray mutfağından notlar, Ankara Üniversitesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 34, Ankara.

Kaplanoğlu, R. (2013). Bursa’da Balkan Göçmenleri. İç. Balkanlar ve Göç. Ed. A. G Örenç,. & İ Mangaltepe. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa İli Genel Bilgiler, https://bursa.ktb.gov.tr/tr-70228/bursa-ili-genel-bilgiler.html, (Erişim Tarihi: 29.10.2021).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür, http://www.kultur.gov.tr/tr,96254/kultur.html (Erişim Tarihi: 29.10.2021).

Mil B. (2019). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3375 2915-0-0-0-1902-V01

Oğuzoğlu Y. (2005). Bursa’daki Ev Yaşamının Maddi Kültür Bağlamında Değerlendirilmesi (1627),. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa.

Patton, M. Q. (2014). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory And Practice. Sage Publications.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research Methods For Business Students (6. Utg.). Harlow: Pearson.

Seçim, Y. (2018). Selçuklu ve Osmanlı mutfağının gastronomi açısından değerlendirilmesi. Journal of Tourism Theory And Research, 4(2), 122-132.

Türkpatent, (2022). https://www.ci.gov.tr/Cografi-İsaretler/Liste?İl=16/ (Erişim tarihi: 30.10.2021)

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel biraraştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-559.

Uzel, R. A. (2018). Geleneksel mutfak kültürü ve tarımsal ürün çeşitliliğinin, üniversite öğrencileri beslenme durumu üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(1), 37-44.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara:Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, Y. (2016). Tüketicinin satın alma karar sürecinde bilgi kaynakları ve güvenirlikleri: Referans grubu olarak yakın çevrenin etkisinin incelenmesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 214-231.

Published

01/01/2024

How to Cite

YILMAZ , İlkay, & DOĞAN , S. N. (2024). Bursa Yemek Kültürü Üzerine Nitel Bir Araştırma (A Qualitative Research on Bursa Food Culture) . Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 2808–2829. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1319

Most read articles by the same author(s)