A Bibliographic Research on Globalization Strategies of Fast Food Businesses

Authors

  • Batuhan HASANÇEBİ
  • Emrah KESKİN
  • Bülent YORGANCI

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1424

Keywords:

Fast food, Glocalization, Marketing strategies, Bibliography

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the current status of the relevant literature by examining the articles and postgraduate thesis studies on the globalisation strategies of fast-food businesses through bibliometric analysis method. In the study, as a result of searching the concepts of "fast food", "glocalisation" and "global" in Google Scholar, Wos and Scopus databases, a total of 27 scientific studies, 21 articles and 6 master's theses, were reached. During the analysis, the distribution of the relevant studies according to years, distribution according to countries of publication, frequency of use of keywords and number of citations were taken into consideration. In the light of the data obtained, it is thought that the number of publications between 2010 and 2023 does not meet expectations and presents an unstable image, since the relevant literature is still new. While the USA is the country that has contributed the most to the literature, the leading researchers of the literature are Dumitrescu Luigi and Vinerean Simona. It has been determined that the most used concepts in the relevant literature are "globalization" and "glocalization". In line with the data obtained, this study aims to reveal the current situation in the relevant literature, to see the deficiencies and to serve as a source for future studies.

References

Akyüz, Y. (2002). Globalleşmenin Işletmeler Üzerindeki Finansal Etkileri ve Uşak Tekstil Sanayi Işletmeleri Üzerine Bir Araştırma. (Doktora Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Altınbaş, D. (2009). Globalleşme, yerelleşme, bölgeselleşme, glokalleşme. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 9 (108), 90-94.

Arslan, K. (2016). Global pazarlama glokal pazarlama ikilemi çerçevesinde glokal pazarlama anlayışının geleceği. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 16(33), 63-78.

Crawford, A., Humphries, S.A., & Geddy, M.M. (2015). McDonald's: A case study in glocalization. Journal of Global Business Issues, 9(1), 11-18.

Diaz-Pompa, F., Pérez-Labrada, S., Cruz-Aguilera, N., & Balseira-Sanamé, Z. (2023). Scientific production on tourist security in the period 2002-2021. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 8(2), 119-128.

Dönmez, C. (2018). Global firmaların Türkiye pazarındaki Glokalizasyon çalışmaları: Fast food firmaları üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Kadir Has Üniversitesi.

Dumitrescu, L., & Vinerean, S. (2010). The glocal strategy of global brands. Studies in Business and Economics, 5(3), 147-155.

Ekinci, D. (2010). Küreselleşme sürecinde glokal pazarlama stratejileri. (Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi.

Jacobs, M. & Scholliers, P. (Ed.). (2003). Eating Out in Europe: Picnics, Gourmet Dining and Snacks Since The Late Eighteenth Century. Berg Publishers. https://doi.org/10.4000/aof.235

Kaya, D. (2011). Hızlı Yiyecek Tüketicilerinin Hızlı Yiyecek Tüketme Nedenleri: Mersin Şehir Merkezinde Faaliyet Gösteren Yerel, Ulusal, Uluslararası Zincir Hızlı Yiyecek Işletme Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi.

Kırık, C. (2024). Derin Öğrenme Üzerine Yapılmış Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi.

Korkmaz, S. (2005). Fast food hızlı yemek pazarında rekabetçi stratejilerin etkinliği: Üniversite gençliğinin tercihlerinin analizi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 22-39.

Mathur, S. (2021). Mcaloo tikki: Where the global meets the hyper-local. International Journal of Social Science and Economic Research, 6(8), 3073-3079.

Mylonakis, J. & Evripiotis, M. (2016). Towards an assessment of globalization and localization of western east-food chains in China: The case of KFC. European Journal of Business and Innovation Research, 4(3), 17-28.

Özgen, F.B. (1998, 26-28 Kasım). Globalleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerde Finans Piyasaları. [Sözlü Sunum]. Ege Maliye Bölümleri Araştırma Görevlileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye.

Prakash, A., & Singh, V. B. (2011). Glocalization in food business: Strategies of adaptation to local needs and demands. Asian Journal of Technology & Management Research, 1(1).

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, 25(4), 348-349.

Sarı, B (2017). Küresel markaların yerel konumlandırılması: Burger King uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi.

Temizkan, P., Çiçek, D. & Özdemir, C. (2015). Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrik profili. Journal of Human Sciences, 12(2), 394-415.

Tuncel, M. (2000). Fast-Food Sisteminin Türk Mutfağına Uyarlanması ve Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi.

Tüzüntürk, İ. M. (2006). Fast Food Sektöründe Pazarlama Karmasının Standardizasyonu ve Adaptasyonu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi.

Yaprak, B. (2024). Bibliometrics of Brand-related Social Media Content. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 9(1), 51-58.

Published

07/01/2024

How to Cite

HASANÇEBİ , B., KESKİN , E., & YORGANCI , B. (2024). A Bibliographic Research on Globalization Strategies of Fast Food Businesses . Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 12(2), 1049–1058. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1424

Most read articles by the same author(s)