Gastronomi Turizmi Kapsamında Sivrihisar’ın Yöresel Yemek Kültürü (Sivrihisar Local Cuisine in the Scope of Gastronomy Tourism)

Authors

  • Banu ZENCİR
  • Sibel ÖNÇEL

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1209

Keywords:

Gastronomy, Local cuisine, Sivrihisar

Abstract

In this study, it is aimed to determine how local delicacies can contribute to the development of tourism in Sivrihisar, a district of Eskisehir. In addition, in order to enrich the content of the study, information on exhibitions, competitions, stands with local specialties, handicrafts, workshops, field events and many other performances at the international Nasreddin Hodja Culture and Art Festival, which has gained international acclaim in recent years, was included. Semi-structured interview method, which is one of the qualitative study methods, was used to collect data in the study.The study was presented as a paper and then updated with interviews with different participants in 2022. Descriptive analysis, one of the qualitative research models, was used in the design of this study. In the study, face-to-face interviews were conducted with 12 women over the age of 45 who grew up with the traditions and customs of the Sivrihisar region and reflected the local culture in their lives, and with the president of the Sev Education Foundation. The recipes existing in the local gastronomy culture based on the interviews with local people were included in the study. We tried to explain the local culture through these recipes

References

Acar, Y. (2016). Gastronomi turizmi kapsamında Aksaray ili Güzelyurt (gelveri) yöresel mutfağının unutulmaya yüz tutmuş tatlarının değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 81-86.

Altın, T. (2014). Sivrihisar İlcesi Merkez Folkloru. Ankara: Nadir Kitapevi

Arman, A. (2011). Türk Mutfak Kültürü̈ Tanıtım Sorunu: Mengen Mutfağı Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Düzce.

Atak, O. (2009). Türk Turizminin Tanıtımında Festivallerin Yeri ve Önemi: Antalya Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İstanbul.

Bayrakcı, S. & Tuncay, N. (2020). Yemek kültürü kapsamında gastronomi turizminin değerlendirilmesi. Kabakcı, T., Seçim, Y., Bayrakçı, S., Kaya, A. (Edt). Akademik Gastronomi Çalışmaları (160). Konya: Meram

Bekar, A., Kocatürk, E. & Sürücü, Ç. (2017). Gastronomi festivallerinin algılanan destinasyon imajına ve tekrar ziyaret etme niyetine etkisi: Fethiye Yeşilüzümlü ve yöresi Kuzugöbeği Mantar Festivali örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 28-36.

Cohen, E. & Avieli, N. (2004). Food in tourism: Attraction and impediment. Annals of Tourism Research, 31(4), 755–778.

Çakır, A., Sezer, B. & Küçükaltan, D. (2014). Trakya mutfağında kültürel unsurlar: Kırklareli mutfağı. Eko-Gastronomi Dergisi, 1(1), 49-67.

Çetin, M., Demirel, H. & Çetin, K. (2019). Gastronomi konulu festivaller: Türkiye örneği. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, 19-20 April, Anamur/ Mersin.

Çölbay, Ş. & Sormaz, Ü. (2015). Konya'da geçiş dönemlerinde yapılan yöresel mutfak uygulamalar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(4), 1729-1736.

https://www.sivet.com.tr/etin-en-iyisi. (E.T: 22.10.2022).

Kızıldemir, Ö., Öztürk, E. & Sarıışık, M. (2014). Türk mutfak kültürünün tarihsel gelişiminde yaşanan değişimler. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 191-210.

Kılıçal, M. (2004). Sivrihisar’ın Ünlü Yemekleri. Ankara: Kültür yayınları

Kılıçarslan, A. (1997). Sivrihisar Örf ve Adetleri. Ankara: Nadir Kitapevi

Kivela, J. J. & Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomys influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality and Tourism Research, 30(3), 354-377.

Kodaş, D. & Dikici, E, (2012). Ahlat, kırsal bölgesinde gastronomi turizminin muhtemel toplumsal etkileri üzerine nitel bir çalışma. Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakülteler Dergisi, 4(2), 52-68

Lopez-Guzman, T & Sanchez-Canizares, S. M. (2012). Gastronomy Tourism and Destination Differentiation: A case study in Spain. Review of Economics and Finance, (2), 63-72

Okumuş, B., Okumuş, F. & Mckercher, B., (2007). İncorporating local and international cuisines in the marketing of tourist destinations: the cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management, (28), 253-261.

Quan, S. & Wang, N. (2004). Towards structural model of the tourist experience: an ıllusstration from food experience in tourism. Tourism Management, 25(3), 297-305.

Öncel, S. (2015). Türk mutfağı ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(4), 33-44.

Solmaz, Y. & Dülger, A. D. (2018). Türk mutfak kültürü ve beslenme alışkanlıkları üzerine bir değerlendirme. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(3), 108-124.

Talas, M. (2005). Tarihi süreçte türk besleneme kültürü ve Mehmet Eröz’e göre türk yemekleri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (18), 273-283.

Yalvaç, M. (1987). Malatya Mutfak Kültürü ve Yemekler, Türk Dünyası Araştırmaları. Ayrı Basım: İstanbul-Ağustos, s.59

Yetiş, Ş. (2015). Kapadokya yemek kültürü ve Mustafa Paşa beldesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 12-19.

Yıldırım, A & Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Published

14.04.2023

How to Cite

ZENCİR , B. ., & ÖNÇEL , S. . (2023). Gastronomi Turizmi Kapsamında Sivrihisar’ın Yöresel Yemek Kültürü (Sivrihisar Local Cuisine in the Scope of Gastronomy Tourism). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 604–634. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1209

Most read articles by the same author(s)