Exploring Iconic Foods of Hatay Cuisine as a Cultural Identity

Authors

  • Nurhayat İFLAZOĞLU
  • Mustafa AKSOY

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1341

Keywords:

Food symbolism, Iconic food, Cultural identity, Hatay cuisine

Abstract

Since food is important to define and embody the gastronomic characteristics of a place, it is considered as part of the cultural capital that represents the expression of a country, society and history. Therefore, the symbolic foods of the region form the basis of the culinary culture. Iconic foods culturally encompass historical depth, skills, knowledge, eating habits, and other traditions. Although it varies from culture to culture, foods that reflect the values of the countries or regions are seen as a symbol of cultural identity. In this context the main purpose of the current research is to determine what is the iconic foods in Hatay cuisine, where the variety of food is very high. For this purpose study is an exploratory research. The data related to the research were collected between April 30 - May 15 2023 by means of a questionnaire. In total, 412 questionnaires were obtained from public of Hatay. The results of the this study shows the potential of 55 the iconic dishes in Hatay cuisine. Origins of these foods and their cultural values shows that the of iconic dishes in Hatay cuisine is a symbol of cultural identity.

References

Adema, P. (2006). Festive foodscapes: Iconizing food and the shaping of identity and place. Doctoral Dissertation. The University of Texas at Austin, USA.

Ağlamaz, E., & Öncüer Çivici, M. (2018). Yerel Halkın gözünden İzmir’in simge yemeklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Journal of Travel and Tourism Research, 13(2018), 50-69.

Avey, T. (2012). Opera, Escoffier, and Peaches: The story behind the Peach Melba. https://www.pbs.org/food/the-history-kitchen/opera-escoffier-and-peaches-the-story-behind-the-peach-melba/ (Accessed on 27 March 2022).

Berg, J. S. (2006). From pushcart peddlers to gourmet take-out: New York City's ıconic foods of Jewish origin, 1920 to 2005. Doctoral Dissertation. New York University, USA.

Berg, J. S. (2021). "Icon foods." Encyclopedia of food and culture. https://www.encyclopedia.com/food/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/icon-foods (Accessed on 24 December 2021).

Bessière, J. (1998). Local development and heritage: traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas. Sociologia Ruralis, 38(1), 21-34.

Beşirli, H. (2011). Türk kültüründe güç, iktidar, itaat ve sadakatin yemek sembolizmi esasında değerlendirilmesi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (58), 139-152.

Beşirli, H. (2017). Yemek sosyolojisi: Yiyeceklere ve mutfağa sosyolojik bir bakış. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Boz, B. (2021). Meze kültürünün Hatay gastronomisindeki yeri ve geleneksel hatay mezelerinin duyusal kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Budak, S. (2008). Antakya Mutfağı. Hatay: Antakya Rotary Kulübü Kültür Yayını.

Chefin Dictionary, (2022). Béchamel sauce. https://chefin.com.au/dictionary/bechamel-sauce/ (Accessed on 27 March 2020)

Çekiç, İ. (202)1. Gastronomi Şehirlerinin Algılanan Mutfak Imajı Ile Davranışsal Niyet Arasındaki Ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çimen, H., Kılıç, A., & Baykal, D. (2016). Gastronomi turizmine yönelik ilgi ve Hatay mutfağının farkındalık düzeyi: Üniversite öğrencileri örneği. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 30(30), 103-114.

Edles, L. (2004). Rethinking ‘Race’, ‘Ethnicity’ and ‘Culture’: Is Hawai‘i the ‘Model Minority’State? Ethnic and Racial Studies, 27(1), 37-68.

Ejder, M. H. (2021). Türkiye gastronomi kültürü içerisinde Hatay mutfağı ve tuzlu yoğurdun yemeklerde kullanımı. Unpublished Master’s Dissertation Başkent Üniversitesi, Ankara.

Ekinci, A. (2016). Urfa mutfağı: Lezzet sanatı. Şehir ve İrfan Araştırmaları Dergisi, 2016(3), 85-94.

Food Reference, (2022). Mornay sauce. http://www.foodreference.com/html/fmornaysauce.html (Accessed on 27 March 2022).

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Güzel, M. O., & Önçel, S. (2018). Destinasyonların çekicilik unsuru olmasında gastronomi turizminin rolü: Hatay mutfak kültürü üzerine bir araştırma. In Conference Book: International Gastronomy Tourism Studies Congress (pp. 64-78), Turkey.

Harborough Museum, (2021). Cooking through time – Tudor pottage. https://www.harboroughmuseum.org.uk/tudor-pottage/ (Accessed on 27 March 2022).

Iflazoglu, N., & Sarper, F. (2021). Zahtar and its place in culinary culture: Sample of Hatay cuisine. International Journal of Gastronomy and Food Science, 23, 100302.

İflazoğlu, N., & Ünlüönen, K. (2020). Sosyal medyada yemek temalı paylaşımların gösterişçi tüketim bağlamında incelenmesi: Mardin Artuklu üniversitesi örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2606–2621.

Jones, M. O. (2007). Food choice, symbolism, and identity: Bread-and-butter ıssues for folkloristics and nutrition studies (American Folklore Society Presidential Address, October 2005). Journal of American Folklore, 120(476), 129-177.

Knepp, M. D. (2010). Tamaladas and the role of food in Mexican-Immigrant and Mexican-American cultures in Texas. Doctoral Dissertation. State University of New York at Albany. USA.

Koban, E. (2020). Gastronomik Turizm: Pazarlama vse Rekabet Yaklaşımıyla. Bursa: Ekin Yayınevi.

Koca, S. K. (2010). Genel hatları ile kültür ve sembol ilişkisi. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, (2010-II), 87-94.

Kunasegaran, M., Rasoolimanesh, S. M., & Khan, S. K. (2019). Experiences of ınternational tourists with healthy signature foods: A case study in Malacca. British Food Journal. 122 (6), 1869-1882.

Kurtar, M. F. (2021). Geleneksel Hatay mutfağında yer alan bazı yemeklerin günümüzdeki değişimlerinin karşılaştırılmalı incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul.

Marks, G. (2010). Encyclopedia of Jewish Food. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing.

Myers, D. (2017). What exactly is a Chateaubriand? https://www.thedailymeal.com/eat/what-exactly-chateaubriand (Accessed on 27 Marc 2022).

Oğuz, S. (2016). Gastronomi Turizminde Stratejik Gelişme: “Dogu Akdeniz Bölgesi Perspektifi”. Yayımlanmammış Doktora Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Oxford Dictionary, (2021). Symbol. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/academic/symbol (Accessed on 13 May 2021).

Radix A. P., & Jati, I. (2014). Local wisdom behind tumpeng as an icon of Indonesian traditional cuisine. Nutrition & Food Science, 44(4), 324-334.

Raviv, Y. (2003). Falafel: A national icon. Gastronomica, 3(3), 20-25.

Robertson, A. E. (2017). Maamoul: An ancient cookie that ushers in easter and eid in the middle east. https://www.npr.org/sections/thesalt/2017/04/11/522771745/maamoul-an-ancient-cookie-that-ushers-in-easter-and-eid-in-the-middle-east (Accessed on 10 January 2022).

Salloum, H. (2010). The Arabian nights cookbook: From lamb kebabs to baba ghanouj, delicious homestyle arabian cooking. Vermont: Tuttle Publishing.

Sgroi, F., Modica, F., & Fusté-Forné, F. (2022). Street food in Palermo: Traditions and market perspectives. International Journal of Gastronomy and Food Science, 27, 100482.

Şahin, K. (2010). Dini Kimliğin Inşasında Kutsal ve Tabu Olan Yiyecek ve Içeceklerin Işlevleri: Antakya Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Şahin, S. Z., & Tosun, C. (2019). Gastronominin müstakil bir turizm ürünü olarak kullanımına ilişkin yerel paydaşların görüşleri: Hatay örneği. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 2(1), 14-28.

Tanrıverdi, M. (2013). Çok Kültürlü Bir Geleneğin Mutfağı: Antakya Yemekleri. İstanbul: Gezegen Basım.

Tekin, M. (1993). Hatay Mutfağı Sempozyumu Kitabı. Hatay: Kültür Ofset Basımevi.

TÜİK, (2022). Hatay ili nüfusu. https://cip.tuik.gov.tr/. (Accessed 1 May 2023)

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, (2021). Simge. https://sozluk.gov.tr/ (Accessed on 13 May 2021).

UNESCO, (2017). Creative cities network: Hatay. https://en.unesco.org/creative-cities/hatay (Accessed on 31 March 2021).

Ünsal, A. (2015). Müşir Davut Paşa’nın köftesi http://www.cumhuriyet.com.tr/ haber/yasam/318453/musir-davut-pasanin-koftesi.html (Accessed on 27 March 2022).

Yamane, T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri. İstanbul: Literatür Yayınları.

Yavuz, O. Z. (2021). Künefe’nin bilinmeyen tarihi. http://www.gastrohatay.com/kunefenin-bilinmeyen-tarihi/ (Accessed on 15 February 2022).

Zaouali, L. (2007). Medieval Cuisine of The Islamic World: Aconcise History With 174 Recipes. Berkeley: University of California Press.

Published

01/01/2024

How to Cite

İFLAZOĞLU , N., & AKSOY , M. (2024). Exploring Iconic Foods of Hatay Cuisine as a Cultural Identity . Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3262–3279. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1341

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>