Türkiye’deki Bireylerin Gıda Bilincine İlişkin Bir Araştırma: Çernobil Örneği (A Study on Food Awareness of Individuals in Turkey: The Case of Chernobyl)

Authors

  • Elif KAYMAZ
  • Şevki ULEMA

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1351

Keywords:

Food, Food awareness, Chernobyl Nuclear Power Plant

Abstract

Purpose of the research; The aim is to determine the awareness of individuals regarding food with the example of the Chernobyl Nuclear Power Plant Accident. For this purpose, the interview technique, which is included in the qualitative research method, was used. Face-to-face interviews were held with individuals living in Ordu, Rize and Artvin provinces in the Eastern Black Sea Region. A total of 25 participants (17 women and 8 men) were reached: nine living in Ordu, six living in Rize and 10 living in Artvin. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The interview form included nine open-ended questions. The data obtained was analyzed using the descriptive analysis technique. As a result of the research, it was determined that the participants did not care about the effects of food products from the Chernobyl Nuclear Power Plant Accident. This situation is supported by the fact that although the participants knew that the products were affected by radiation after the accident, they did not conduct research on the subject, did not take precautions, and continued to produce and consume the products. Their fatalistic perspective towards increasing health problems is another indicator. It is a remarkable result that after a major accident such as the Chernobyl Nuclear Power Plant, individuals do not act with food awareness and do not try to raise awareness even 37 years after the accident. Seminars and courses can be organized to increase food awareness of the society.

References

Baysal, A. (2014). Beslenme. Hatiboğlu, Ankara.

Bektas, Z. K., Miran, B., Uysal, O. K. & Gunden, C. (2011). Consumer awareness for food safety in Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(4), 470-483.

Biersack, J. H. & Grünwald, F. (2005). Thyroid Cancer. Springer, Germany.

Bornkessel, S., Bröring, S., Omta, S. O. & van Trijp, H. (2014). What determines ingredient awareness of consumers? A study on ten functional food ingredients. Food Quality and Preference, 32, 330-339.

Coşkun, R., Altunışık, R. & Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

Dönmez, N. (2018). Yazılı Basında Risk Tasarımı: Çernobil Nükleer Santrali Kazasına İlişkin Haberlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 811-830.

Eljamay, S. M., ALsheek, A. M. A., Al Awkally, N. A. M. & Elmesoury, S. Y. (2022). The Awareness of Housewives on the Quality of Healthy Food. Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS), 2(3), 212-218.

Girgin, G.K. (2019). Tüketicilerin Restoranlarda Sağlıklı Beslenme Davranışlarının Belirlenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Grobler, W. C. (2016). Perceptions of poverty: a study of food secure and food insecure households in an urban area in South Africa. Procedia Economics and Finance, 35, 224-231.

Günalp, B. (2017). Dünyada ve Ülkemizde Nükleer ve Radyolojik Kazaların Tarihçesi. Nucl Med Semin, 3, 184-188.

Ingram, S.W. (2005). The Chernobyl Nuclear Disaster. Facts On File, New York.

Kara, P.Ö. & Günay, E.C. (2013). Çernobil Kazası ve Etkileri. Lokman Hekim Journal, 3(2), 31-36.

Kaya Cebioğlu, İ. & Önal, A.E. (2018). Gıda Katkı Maddesi İçeren Bazı Besinlerin Tüketiminin ve Sağlığa Etkilerinin Araştırılması: Gıdaların Risk Analizi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 21-35.

Kılıç, N. (2017). Çevre ve Dış Politika İlişkisi: Çernobil Kazası ve Türk Dış Politikasına Yansıması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 151-179.

Kızılaslan, N. & Kızılaslan, H. (2008). Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları (Tokat İli Örneği). U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-74

Mara, W. (2011). The Chernobyl Disaster. Marshall Cavendish Corporation, New York.

Özemre, A.Y. (2004). Çernobil Komplosu. Bilge Yayıncılık, İstanbul.

Özgül, E. & Aksulu, İ. (2006). Ambalajlı Gıda Ürünlerinde Tüketicilerin Etiket Duyarlılığındaki Değişimler. Ege Akademik Review, 6 (1), 1-10.

Özgün, C. (2018). Doğu Karadeniz Bölgesinde Çevre Krizleri: Fırtına Vadisi Hes İptali Ve Çernobil Felaketi. I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi “Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler”. Yozgat Bozok Üniversitesi.

Pflugbeil, S., Claussen, A. & Schmitz-Feuerhake, I. (2011). Çernobil’in İnsan Sağlığına Etkileri: Reaktör Felaketinden 25 Yıl Sonra (Çev.: Adıgüzel, H.). Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler Birliği (IPPNW) Almanya Şubesi Raporu, Almanya.

Şahin, Ü. (2004). Dünya Nükleer Endüstrisinin Durumu Raporu 2004. Yeşiller Türkiye, İstanbul.

Terzi, C., Yuvayapan, E. & Başer, E. (2013). Kapitalizm Kıskacında Doğa, Toplum ve Bilim. Yordam Kitap Basın ve Yayın, İstanbul.

Topuzoğlu, A., Hıdıroğlu, S., Ay, P., Önsüz, F. & İkiışık, H. (2007). Tüketicilerin Gıda Ürünleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerine Karşı Tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), 253-258.

Türkkan, A. (2006). “Çernobil Nükleer Santral Kazasının Türkiye’ye Etkisi” Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara.

Unusan, N. (2006). Linkage between stress and fruit and vegetable intake among university students: an empirical analysis on Turkish students. Nutrition Research, 26(8), 385-390.

Ustaahmetoğlu, T. & Toklu, İ.T. (2015). Organik Gıda Satın Alma Niyetinde Tutum, Sağlık Bilinci Ve Gıda Güvenliğinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(11), 197-211.

Yamashita, S. & Thomas, G. (2017). Thyroid Cancer and Nuclear Accidents: Long- Term Aftereffects of Chernobyl and Fukushima. Elsevier, United Kingdom.

Published

01/01/2024

How to Cite

KAYMAZ , E., & ULEMA , Şevki. (2024). Türkiye’deki Bireylerin Gıda Bilincine İlişkin Bir Araştırma: Çernobil Örneği (A Study on Food Awareness of Individuals in Turkey: The Case of Chernobyl). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3458–3474. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1351