Afyonkarahisar’da Yenilebilir Yabani Otlar ve Tüketim Biçimleri (Edible Wild Plants and Consumption Methods in Afyonkarahisar)

Authors

  • Hülya MUTLU

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1262

Keywords:

Afyonkarahisar, Edible herbs, Kitchen

Abstract

The increasing awareness of healthy eating has led people to prefer different types of diets such as natural, vegetarian, paleo, vegan, and raw vegan. In these vegetable-based diets, the consumption of edible wild plants that grow naturally in nature is also important. The purpose of this research is to identify edible wild plants in Afyonkarahisar and determine their consumption patterns. For this purpose, qualitative research methods such as interviews and observations have been chosen. The population of the study consists of individuals who consume edible wild plants in Afyonkarahisar and those who sell them in the market. The sample consists of individuals who consume edible wild plants and sell them in the markets of Emirdağ, Çay, Bolvadin, and Sultandağı districts. Within this scope, interviews were conducted with 23 volunteers between April 14, 2023, and April 30, 2023, and observations were made by visiting the markets of the four districts. As a result of the interviews and observations, 32 edible wild plants grown and consumed in Afyonkarahisar were identified, and it was determined that 28 of these plants are sold in markets and consumed in 11 different ways.

References

Altay, V. & Çelik, O. (2011). Antakya Semt Pazarlarındaki Bazı Doğal Bitkilerin Etnobotanik Yönden Araştırılması. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 4/2: 137-139.

Baysal, A. (2015). Mutfak Kültürümüzde Otlar: Beslenme ve Sağlık Yönünden Bir Değerlendirme.http://www.turkishcuisine.org/pages.php?ParentID=5&FirstLevel=53&Seco ndLevel=61LastLevel=104.

Baytop, T. (1984). Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün). Eczacılık Fakültesi Yayınları. İstanbul Üniversitesi.

Bulut, G. (2005). Narman (Erzurum) ve Köylerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Ceylan, F. & Akar Şahingöz, S. (2019). Yenilebilir Otlar Tüketim Alışkanlığı: Düziçi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (3), 2204-2225.

Ceylan, F., & Yücel, E. (2015). Düzce ve Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Bitkilerin Tüketim Biçimleri ve Besin Öğesi Değerleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3), 1-17.

Çetinkaya, N. & Yıldız, S. (2018). Erzurum’un Yenilebilir Otları ve Yemeklerde Kullanım Şekillerine Yönelik Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Ek Sayı 1 , 482-503

Çolakoğlu, M., & Bilgir, B. (1977). Ege Bölgesi’nde İnsan Beslenmesinde Kullanılan Bazı Yabani (Sarmaşık, Stifno, Helvacık, Deniz Börülcesi, Isırgan ve Gelincik) Otları Üzerinde Araştırmalar. VI. Bilim Kongresi, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Tebliğleri Gıda ve Fermantasyon Teknolojisi. 19-37.

Doğan, A. & Tuzlacı, E. (2015). Tunceli’nin Bazı Yöresel Bitki Adları. Avrasya Terim Dergisi. 3 (2) , 23-33.

Edinçliler, N., (2000). Ege Bölgesinde Sebze Olarak Değerlendirilen Yabancı Otlar ve Besin Değerleri. Yüksek Lisans Semineri. E Ü Fen Bil. Enstitüsü.

Ertuğ, F. (2000). An Ethnobotanical Study in Central Anatolia (Turkey ), Economic Botany, 54 (2), 155-182.

Güvenç, İ. & Kaya, Y. (1996). Erzurum’da Sebze Olarak Değerlendirilen Yöresel Bazı Bitkiler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (3), 369-374.

İnaltong, T. (2015). Türkiye'nin Otları.http://www.turkish- cuisine.org/print.php?id=188&link=http://www.turkish-cuisine.org/ingredients-7/ingredients-used-in-turkish- cuisine-66/wild-greens-and-herbs-188.html. (Erişim Tarihi: 05.05.2022).

Karaca, B, O., Yıldırım, O. & Çakıcı, C. (2015). Gastronomi Turizminde Otlar, Ot Yemekleri ve Sağlıkla İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3/3 (2015) 27-42.

Polat, R. & Satıl, F. (2012). An Ethnobotanical Survey of Medicinal Plants in Edremit Gulf (Balıkesir – Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 139(2), 626-641.

Shin,T., Fujikawa, K., Moe, A-Z. & Uchiyama, H. (2018). Traditional Knowledge of Wild Edible Plantswith Special Emphasis on Medicinal Uses in Southern Shan State, Myanmar, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 14(48), 1-13.

Sırrı, M. & Sırrı, G. (2020). Hakkâri İlinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Bitki ve Yabancı Ot Türlerinin Güncel Durumu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (19), 393-409.

Şimşek, A. , Durmuş, E. N. İ. & Dilekci Çakmak, S. (2020). Yenilebilir Otlar ve Yemeklerde Kullanım Şekilleri: Kastamonu Örneği . Tourism and Recreation, 2 (1) , 8-12.

Türk Dil Kurumu, TDK (2022). Güncel Sözlük. https://www.google.com/?client=safari. (Erişim Tarihi: 09.05.2022).

Üstüner, T. (2022). Kahramanmaraş̧ İlinde Gıda Olarak Tüketilen Bitki Türlerinin ve Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Weed Science 25(1):2022: 54-68.

Yücel, E., Tapırdamaz, A., Yücel Şengün, İ., Yılmaz, G. & Ak, A. (2011). Kisecik Kasabası (Karaman) ve Çevresinde Bulunan Bazı Yabani Bitkilerin Kullanım Biçimleri ve Besin Öğesi İçeriklerinin Belirlenmesi. Biological Diversity and Conservation – 4 / 3, 71-82.

Yücel, E., & Tunay, M. (2002). Nazilli (Aydın) ve Yöresinde Gıda Olarak Kullanılan Yabancı Otlar. Türkiye Herboloji Dergisi. 5(2), 10-17.

Yücel, E., Yücel, Ş. İ. & Çoban, Z. (2012). The Wild Plants Consumed as a Food in Afyonkarahisar/Turkey and Consumption Forms of These Plants. Biological Diversity and Conservation, 5(2), 95-105.

Published

07/01/2023

How to Cite

MUTLU, H. (2023). Afyonkarahisar’da Yenilebilir Yabani Otlar ve Tüketim Biçimleri (Edible Wild Plants and Consumption Methods in Afyonkarahisar). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 1696–1726. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1262