Dışarda Yeme Teorisi Bağlamında The Menu (2022) Filmi Üzerine Bir İnceleme (An Analysis on The Menu (2022) in the Context of the Theory of Eating Out)

Authors

  • Ünal Gönen ISLAKOĞLU

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1422

Keywords:

The menu, Movie, Gastro cinema, Eating out, Experience

Abstract

There has been an increase in the number of gastronomy-themed films in recent years. One of these films, The Menu, has placed the phenomenon of eating out at the centre of the narrative. This research aims to investigate the phenomenon of eating out shown in The Menu, within the framework of the discipline of gastronomy. Qualitative research method and descriptive analysis were used for this purpose. Chef Slowik's dining experience, shown in the movie, is a multidimensional activity that includes ethical experience and even religious experience in relation to purification. Through the dining experience, the chef both punishes his guests and gives them the experience they desire and deserve. In the context of the effect of information on perception, the information process can be defined as a new element related to the experience part of eating outside. Therefore, information is not only a process that affects the choice of restaurant or food, but also creates an open space for research as an element that enriches the dining experience.

References

Adams, C. J. (2015). Etin Cinsel Politikası: Feminist Vejetaryen Eleştirel Kuram. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Albayrak, A. (2013). Restoran işletmelerinde müşteri şikayetleri ve şikayete ilişkin davranışlar. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 9 (2), 24-51.

Alonso, A. D. & O’Neill, M. A. (2010). Consumers’ ideal eating out experience as it refers to restaurant style: a case study. Journal of Retail & Leisure Property, 9 (4), 263-276.

Anderson, T. D. & Mossberg, L. (2004). The dining experience: do restaurant satisfy customer needs?. Food Service Technology, 4 (4), 171-177.

Badem, E. & Öztel, A. (2018). Restoran seçiminde tüketiciyi etkileyen faktörlerin DEMATEL yöntemiyle değerlendirilmesi: bir uygulama. Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, 3 (1), 70-89.

Baydan Çağman, S., Ünal Kirazcı, B. & Yaman, M. (2023). Et tüketimi ve erkeklik İlişkisi. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 6 (1), 253-265.

Bei, L.-T., Chen, E. Y. I, Rha, J.-Y. & Widdows, R. (2003). Consumers' online information search for a new restaurant for dining-out. Journal of Foodservice Business Research, 6 (3).

Bekar, A. & Dönmez, F. (2016). Tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenlerine ilişkin bir değerlendirme. Social Sciences (NWSASOS), 11 (1), 1-15.

Blichfeldt, S. B., Chor, J. & Ballegeard, L. N. (2010). The dining experience: a qualitative study on top restaurant visits in a danish context. Journal of Tourism, 11 (1), 43-60.

Bloom, B .A. N., Hummel, E. E., Aiello, T. H. & Li, X. (2012). The impact of meal duration on a corporate casual full-service restaurant chain. Journal of Foodservice Business Research, 15 (1), 19-38. DOI: 10.1080/15378020.2012.650591

Cao, Y., Li, X., DiPietro, R. & So, K. K. F. (2019). The creation of memorable dining experiences: formative index construction. International Journal of Hospitality Management, 82, 308–317.

Chen, A., Peng, N. & Hung, K.-P. (2016). Chef image’s influence on tourists’ dining experiences. Annals of Tourism Research, 56, 128-163.

Cuellar, S. S., Karnowsky, D. & Acosta, F. (2008). The sideways effect: a test for changes in the demand for Merlot and Pinot Noir wines. Journal of Wine Economics, 4 (2), 1-14.

Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çelik, M. (2021). Beklentilerin Onaylanması Teorisi Kapsamında Tatildeyken Dışarıda Yeme İçme Deneyiminin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Gastronomi Şehirleri Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çinay, H. H. & Sezerel, H. (2020). Ferzan Özpetek filmlerinde gösterge olarak yemek: Mine Vaganti/Serseri Mayınlar üzerine bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (1), 111-136.

Çinay, H. H. & Sezerel, H. (2021). Fatih Akın filmlerinde yemek ve sofranın temsili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9 (4), 2670-2690.

Eagleman, D. (2013). Incognito - Beynin Gizli Hayatı (3. Baskı). İstanbul: Domingo Yayınevi.

Ertürk, M. (2018). Müşterilerin yiyecek içecek işletmeleri tercihlerinde etkili olan kriterler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 85-107.

Gökçe, A. (2017). Mutfak Sanatları ve Gastronomiye Genel Bakış. Sarıışık, M. (Edt.), Gastronomi ve mutfak sanatlarına giriş. İstanbul: Adra Yayıncılık.

Gregory, S. & Kim, J. (2004). Restaurant choice: the role of information. Journal of Foodservice Business Research, 7 (1).

Güldemir, O. & Akarçay, E. (2020). Koca ustadan Issız Adama Türkiye’de aşçılık mesleğinin değişimi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (2), 896-914.

Harrington, R. J., Fauser, S. G., Ottenbacher, M. C. & Kruse, A. (2013). Key information sources impacting Michelin restaurant choice. Journal of Foodservice Business Research, 16, 219-234.

Han, H. & Ryu, K. (2009). The roles of the psysical environment, price perception and customer satisfaction in determining customer loyalty in the family restaurant industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33, 487.

Hansen, K. V. (2014). Development of SERVQUAL and DINESERV for measuring meal experiences in eating establishments. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 14 (2), 116-134. DOI: 10.1080/15022250.2014.88609

Hansen, K. V., Jensen, Q. & Gustafsson, I. (2005). The meal experiences of a la carte restaurant customers. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5 (2), 135-151.

Heung, V. C. S. & Gu, T. (2012). Influence of restaurant atmospherics on patron satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 31, 1167-117.

Hood, B. (2014). Benlik Yanılsaması: Sosyal Beyin, Kimliği Nasıl Oluşturur?. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Horng, J.-S. & Hsu, H. (2021) Esthetic dining experience: the relations among aesthetic stimulation, pleasantness, memorable experience, and behavioral intentions. Journal of Hospitality Marketing & Management, 30:4, 419-437, DOI:10.1080/19368623.2021.1859425

Iglesias, M. P. & Guillen, M. J. Y. (2002). Searching for information when selecting a restaurant. Food Service Technology, 2, 35-45.

IMDb (2023). The Menu. Erişim adresi: https://www.imdb.com/title/tt9764362/ (Erişim tarihi: 23.01.2023)

Islakoğlu, Ü. G. (2022). Marslı ve bir hayatta kalma aracı olarak patates. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10 (3), 2030-2046.

Islakoğlu, Ü. G. (2023). Endüstriyel mutfakta çalışma olgusunun The Bear dizisinde temsili üzerine bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11 (1), 372-394.

Jin, N., Merkebu, J. & Line, N.D. (2019). The examination of the relationship between experiential value and price fairness in consumers’ dining experience. Journal of Foodservice Business Research, 22(2), 150-166. DOI:10.1080/15378020.2019.1592652

Kanık, İ. (2012). Seyirlik Yemek: Moderniteden Postmoderniteye Yemeğin Sinematografisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kanık, İ. (2018). Gastro Gösteri. İstanbul: Alfa Yayınları.

Koçak, N. (2012). Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Lindenfeld, L. (2011). Feasts For Our Eyes: Viewing Food Films Through New Lenses. Cramer, J.M., Greene, C.P. & Walter, L.M. (Eds.), Food as Communication, Communication as Food İçinde. New York: Peter Lang Inc.

Liu, C.-R., Wang, Y.-C., Kuo, T. M., Chen, H. & Tsui, C.-H. (2022). Memorable dining experiences with five senses: conceptualization and scale development. Journal of Hospitality and Tourism Management 53, 198-207.

Liu, Y. & Jang, S. S. (2009). The effects of dining atmospherics: an extended Mehrabian–Russell model. International Journal of Hospitality Management, 28: 494–503.

Lundberg, C. (2011). Critical service encounters in hotel restaurants: the personnel’s perspective. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 11(1), 1-19, DOI: 10.1080/15022250.2011.525027

Maviş, F. (2008). Endüstriyel Yiyecek Üretimi (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

National Restaurant Association (2023). 2023 State of the restaurant industry. Erişim adresi: https://restaurant.org/research-and-media/research/research-reports/state-of-the-industry/ (Erişim tarihi: 06.04.2023).

Nişancı, Z. N., Özdoğan, Y. & Bölüktepe, F.E. (2018). Dışarıda yemek yeme davranışının nedenlerini belirlemeye yönelik İzmir ilinde bir araştırma. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 60-71.

Özdemir, B. (2010). Dışarıda yemek yeme olgusu: kuramsal bir model önerisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (2), 218-232.

Özdemir, B. (2018). Yemek Deneyimi. Karamustafa, K. (Edt.) Yiyecek ve içecek yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Özdemir, B. & Şahin, A. (2021). Kişisel değerlerin restoran seçimine etkisi: dışarıda yemek yeme motivasyonlarının aracılık rolü. Journal of Yasar University, 16 (63), 1256-1281.

Öztaş, E. (2015). Hegel'den Derrida'ya Sanatın Sonu Olgusu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Pedraja, M. & Yagüe, J. (2001). What information do customers use when choosing a restaurant?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13 (6), 316-318.

Ryu, K. & Jang, S.S. (2008). DINESCAPE: A scale for customers' perception of dining environments. Journal of Foodservice Business Research, 11 (1), 2-22. DOI: 10.1080/15378020801926551

Shore, E. (2008). Dışarıda Yemek: Restoranın Gelişimi. Freedman, P. (Edt.). Yemek: damak tadının tarihi. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Spang, R. L. (1993). A Confusion of Appetites: The Emergence of Paris Restaurant Culture, 1740-1848 (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Cornell Üniversitesi, Ithaca.

Şentürk Özer, L. (1999). Müşteri tatminine yönelik literatürdeki kuramsal tartışmalar. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 159-180.

Tezgel Çoban, E., Şahin Perçin, N. & Çoban, Ö. (2019). Yemek deneyimi ve akılda kalıcı yemek deneyimi. 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.

Thomas, S. & Kohli, C. S. (2011). Can brand image move upwards after sideways? a strategic approach to brand placements. Business Horizons, 54 (1), 41-49.

Tsaur, S.-H. ve Lo, P.-C. (2020). Measuring memorable dining experiences and related emotions in fine dining restaurants. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29 (8), 887-910. DOI: 10.1080/19368623.2020.1748157

Tura, S. M. (2011). Histerik Bilinç (2. Baskı). İstanbul: Metis Yayınları.

Uçkan Çakır, M., Şengül, S. & Parmaksızoğlu, E. (2020). Sinema perdesinde gastronomi görüntüsü: yemeğin sosyolojik yansımaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), 3173-3191.

Uçkan Çakır, M., Okat, Ç. & Koç, P. (2022). Sinemada sosyal sınıf olgusunun yemek üzerinden aktarımı: snowpiercer filminin göstergebilimsel analizi. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 5 (2).

Wansink, B., Van Ittersum, K. & Painter, J.E. (2005). How descriptive food names bias sensory perceptions in restaurants. Food Quality and Preference, 16, 393-400.

Warde, A. & Martens, L. (1998). Eating out and the commercialisation of mental life. British Food Journal, 100 (3), 147–153.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, H. & Yüksel, N. A. (2021). Gastronomy-themed movies. Journal of Tourism, Leisure and Hospitality, 3 (2), 129-137.

Yüksel, N. A. (2018). Beyazperdede Gastronomi: Sinema. Yılmaz, H. (Edt.) Gastronomi ve medya. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Zimmerman, S. (2009). Food in films: a star is born. Gastronomica, 9 (2), 25-34.

Published

07/01/2024

How to Cite

ISLAKOĞLU, Ünal G. (2024). Dışarda Yeme Teorisi Bağlamında The Menu (2022) Filmi Üzerine Bir İnceleme (An Analysis on The Menu (2022) in the Context of the Theory of Eating Out). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 12(2), 1016–1036. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1422