Gastronomik Bir Miras Trakya Kuskusu; Çatalca Örneği (Thracian Couscous as Gastronomic Heritage; The Case of Çatalca)

Authors

  • Kemal AKSU
  • Fulya SARPER

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1347

Keywords:

Gastronomic heritage, Traditional, Women’s labor, Couscous, Thrace

Abstract

Couscous, a food of Turkish cuisine made using traditional methods, distinguishes itself through unique tools, communal preparation, and high nutritional value. Couscous, whose traditional production continues especially in the regions where the Balkan immigrant population lives in the Thrace region, is in danger of being lost and forgotten due to the aging of the population and the loss of interest of the young population.  Interviews conducted in Istanbul's Çatalca district, the gateway to Thrace, aimed to assess the current situation of couscous production. In this study, in which the criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used, the headmen of 35 rural neighborhoods in Çatalca district were interviewed and it was learned that couscous production no longer continues in 9 neighborhoods. Semi-structured interviews with 18 elders from couscous-making areas unveiled unrecorded steaming and drying techniques. Elders struggle with couscous-making, while younger generations prefer store-bought options. As a result, fewer families now craft couscous compared to the past.

References

Atik, E. & Atik, E. (2020). Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 261-277.

Çakır, A. (2015). Trakya Mutfak Kültürü ve Yemekleri. Ankara: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Çakır, A., Çiftçi, G. & Çakır, G. (2017). Trakya Turizm Rotası Projesi: Lezzet Rotası Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Tourisim And Gastronomy Studies, 5(2), 194-205.

Çakır, A., Sezer, B. & Küçükaltan, D. (2014). Trakya Mutfağında Kültürel Unsurlar: Kırklareli Örneği. Eko-Gastronomi Dergisi(1), 57-75.

Demir, B. (2008). Nohut Ununun Geleneksel Erişte ve Kuskus Üretiminde Kullanım İmkanları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Duman, E. (2017). Çatalca İlçesi'nin Coğrafi Potansiyeli ve Sürdürülebilir Arazi Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ebeci, T. M. (2021). İmar Planlama Süreçlerinin Kente Etkisi: Çatalca Kiptaş Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Gürçay, S. (2015). İstanbul'un Çatalca İlçesi Üzerine Halkbilimsel Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gürçay, S. (2019). Lozan Mübadelesi'nin etkileri: Çatalca Örneği. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi(15), 274-284.

Koca, C. (2017). Spor Bilimlerinde Nitel Araştırma Yaklaşımı. Spor Bilimleri Dergisi, 28(1), 30-48.

Polat, A. (2022). Nitel Araştırmalarda Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Soruları: Soru Form ve Türleri, Nitelikler ve Sıralama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(22), 161-182.

Sertkaya Doğan, Ö. & Gökburun, İ. (2019). İstanbul’da Köyden Mahalleye Evrilen Yerleşmeler. Coğrafya Dergisi(39), 73-87.

Sormaz, Ü., Özata, E. & Madenci, A.B. (2020). Tükseticilerin Yöresel Ürün, Yemek ve Restoranları Tercih Etme Nedenleri:Trakya Yöresi Mutfağı Örneği. Journal of Tourisim and Gastronomy Studies, 8(1), 538-551.

Türker, N. & Ayyıldız, S. (2020). Cezayir Mutfağı. N. Şahin Perçin (Ed.) içinde, Dünya Mutfak Kültürleri (s. 55-70). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Tarım, S. (2012). Çeşitli Sebze Püreleri Kullanılarak Renkli Kuskus Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Yüksel, F., Koyuncu, M. & Sayaslan, A. (2011). Makarnalık Buğday (Triticum durum) Kalitesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 4(2), 25-31.

Yağar, F. & Dökme, S. (2018). Niteliksel Araştırmaların Planlanması: Araştırma Soruları, Örneklem Seçimi, Geçerlilik ve Güvenilirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.

Trakya Turizm Rotası (2016). Edirne Lezzet Rotası. http://trakyaturizmrotasi.com/tr/edirne-lezzet-rotasi/, Erişim tarihi: 06.01.2023.

Wikipedia (2023). Çatalca. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87atalca, Erişim tarihi: 05.05.2023

Published

01/01/2024

How to Cite

AKSU , K., & SARPER , F. (2024). Gastronomik Bir Miras Trakya Kuskusu; Çatalca Örneği (Thracian Couscous as Gastronomic Heritage; The Case of Çatalca). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3373–3392. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1347