Dünyada Marka Değeri En Yüksek Restoran Zincirlerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Corporate Social Responsibility Activities of the Most Valuable Branded Restaurant Chains in the World)

Authors

  • Erdinç KARADENİZ
  • Sema Nur ÜNLÜBULDUK

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2018.341

Keywords:

Social responsibility, Corporate social responsibility, CSR reporting, Restaurant chains

Abstract

The main objective of this study is to compare the corporate social responsibility activities of the most valuable branded restaurant chains in the world. For this purpose, in 2018, corporate social responsibility sections, corporate news and published corporate social responsibility reports on corporate web sites of the ten most valuable restaurant chains of the world were examined.In the review process, it has been tried to determine what corporate social responsibility activities are reported under the headings and what they cover.As a result of the analysis, it has been determined that restaurants generally perform and report corporate social responsibility activities for the benefit of the environment and society.Under the environmental theme, it has been observed that all enterprises have generally participated in “waste reduction and recycling”, “energy saving”, “packaging improvement” and “environment friendly buildings” codes. It is determined that the least activity under “environmental theme” is “responsible for the use of pesticides”. It was also determined that restaurant chains carried out activities related to “charity” in general under the theme of society.Moreover, it is observed that the restaurant chain, which performs the most corporate social responsibility activities, is Kentucky Fried Chicken (KFC), whereas Burger King is the restaurant chain which has the least corporate social responsibility activity.As a result of the research, it has been observed that in general, restaurant chains attach importance to the concept of social responsibility and reporting, and it is concluded that corporate websites are a powerful tool for communicating the activities performed.

References

Akgeyik, T. (2007).İnsan kaynakları yönetimi boyutuyla kurumsal sosyal sorumluluk: Bir alan araştırması. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 66-105.

Akmeşe, H. ve Aras, S. (2016). Borsa İstanbul’da işlem gören turizm işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk farkındalıkları ve uygulamaları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18 (Özel Sayı-1):917-942.

Alpaslan, A. (2012). Kurumsal sosyal sorumluluk ve firma performansı arasındaki ilişki: Türk sermaye piyasası üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Ateşoğlu, İ. Ve Türker, A. (2010). Konaklama işletmelerinin sosyal sorumluluk faaliyetlerine yaklaşımı: Muğla ili örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,15, (3): 207-226.

Aydın, B. Ve Erdoğan, Z. (2016). Restoranların kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin müşteri bağlılığına etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 3 (1): 11-27.

Brand Finance, (2018). “The Most Valuable Restaurants Brands of 2018 List”http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-restaurants-25-2018/, Erişimtarihi: 01.10.2018.

Burger King Corporate Responsibility (2018). https://www.bk.com/corp-respon, Erişim tarihi: 10.10.2018.

Büyükşalvarcı, A.,Şapcılar, M.C. ve Uyaroğlu, A. (2016). Kurumsal oteller ve sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 12: 187-194.

Chan, W.W. ve Mak, B. (2005). An analysis of the environmental reporting structures of selected European airlines. International Journal of TourismResearch, 7: 249-259.

Chipotle Sustainability (2018). https://www.chipotle.com/sustainability, Erişim tarihi: 11.10.2018.

Chipotle (2018). “Sustainability Report-2017”, https://d5bzqyuki558t.cloudfront.net/cms-assets/system/asset_versions/attachments/000/004/473/original/Sustainability_Report_Update_2018.08.20_1_.pdf?1534864432, Erişim tarihi: 11.10.2018.

Çalışkan, O. ve Ünüsan, Ç. (2011). Otel çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk algısının iş tatmini ve işte kalma niyetine etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (2): 154-166.

Doğdubay, M ve Karan, İ. (2015). Yiyecek içecek işletmelerinde etik uygulamaların swot analizi ile değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (4): 24-32.

Domino’s Corporate Responsibility (2018). https://corporate.dominos.co.uk/Corporate-responsibility, Erişim tarihi: 11.10.2018.

Dunkin’ Donuts Corporate Social Responsibility (2018). https://www.dunkinbrands.com/ community/corporate-social-responsibility/policies-and-statements, Erişim tarihi: 13.10.2018.

Dunkin’ Donuts (2018). “Corporate Social Responsibility Report-2016”, https://www. dunkinbrands.com/internal_redirect/cms.ipressroom.com.s3.amazonaws.com/226/files/20177/2016%20CSR%20Report.pdf, Erişim tarihi:13.10.2018.

Durovic, M.,Jakovic, B. ve Tubic, D. (2015). Hotel corporate social responsibility (CSR) reporting. The Macro Theme Review, 4(6): 50-61.

Erkman, T. ve Şahinoğlu, F. (2012). Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin çalışan algıları ile örgütsel bağlılığın hizmet sektöründe incelenmesi.Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 33 (2): 267-294.

Garay, L. ve Font, X. (2012). Doing good to do well? Corporate social responsibility reasons, practices and impacts in small and medium accommodation enterprises. International Journal of Hospitality Management, 31: 329-337.

Golja, T. ve Nizic, M. K. (2010). Corporate social responsibility in tourism – the most popular tourism destinations in Croatia: Comparative analysis. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 15 (2): 107-121.

Grosbois, D. D. (2012). Corporate social responsibility reporting by the global hotel industry: Commitment, initiatives and performance. International Journal of Hospitality Management, 31: 896-905.

Hansen, S. D., Dunford, B. B., Boss, A.D., Boss, R. W. ve Angermeier, I. (2011). Corporate social responsibility and the benefits of employee trust: a cross-disciplinary perspective. Journal of Business Ethics, 102 (1): 29-45.

Hartmann, M. (2011). Corporate social responsibility in the food sector. European Review of Agricultural Economics, 38: 297–324.

Holcomb, J. L., Upchurch, R. S. ve Okumuş, F. (2007). Corporate social responsibility: What are top hotel companies reporting? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19 (6): 461-475.

Inoue, Y. ve Lee, S. (2011). Effects of different dimensions of corporate social responsibility on corporate financial performance in tourism-related industries. Tourism Management, 32: 790-804.

Kang, H. K., Lee, S. ve Huh, C. (2010).Impacts of positive and negative corporate social responsibility activities on company performance in the hospitality industry. International Journal Of Hospitality Management, 29: 72-82.

Karadeniz, E. ve Ünlübulduk, S. (2018).Dünyada marka değeri en yüksek havayolu işletmeleri ile borsa istanbul havayolu işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15 (2): 370-385.

Kaur, P. (2013). Corporate social responsibility’s effect on consumer buying in the restaurant industry of India. International Journal of Business and Management Invention, 2 (12): 13-21.

Kentucky Fried Chicken Responsibility (2018). https://www.kfc.com/about/responsibility, Erişimtarihi: 13.10.2018.

Kim, E.E.K., Kang, J. ve Mattila A.S. (2012). The impact of prevention versus promotion hope on csr activities. International Journal of Hospitality Management, 31: 43-51.

Kim, M.C. ve Kim Y.H. (2014).Corporate social responsibility and shareholder value of restaurant firms. International Journal of Hospitality Management, 40: 120-129.

Korul, V. (2003). Havaalanı çevre yönetim sistemi. Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1): 99-120.

Leaniz, P. M. G., Ruiz, A. P. ve Bosque, I. R. (2012). Analysis of the corporate social responsibility practice in the tourism sector: A case study. Cuadernos de Turismo, 30: 309-312.

Lee, S. ve Heo, C.Y. (2009). Corporate social responsibility and customer satisfaction among us publicly traded hotels and restaurants. International Journal of Hospitality Management, 28: 655-657.

Lee, S. ve Park, S.Y. (2009). Do socially responsible activities help hotels and casinos achieve their financial goals? International Journal of Hospitality Management, 28: 105-112.

Lee, Y. K., Kim,Y. S., Lee, K. H. ve Li, D. (2011). The impact of CSR on relationship quality and relationship out comes: A perspective of service employees. International Journal of Hospitality Management, 31: 745-756.

Margolis, J. D. ve Walsh, J.P. (2001). Misery loves companies: Whither social initiatives by business?, Harvard Business School WorkingPaper, No. 01-058.

McCool, A.C. ve McCool B. N. (2010). The Social responsibility of the food service industry: The need for action regarding the obesity crisis. Caesars Hospitality Research Summit, 1.

McDonalds Values in Action (2018).https://www.mcdonalds.com/us/en-us/about-us/values-in-action.html, Erişim tarihi: 13.10.2018.

McDonalds (2018). “Corporate Social Responsibility Report-2016”, http://www.mcdonalds. co.jp/content/dam/web/mcdonalds/company/csr/images/CSR2016_e.pdf, Erişim tarihi: 13.10.2018.

Montalbo, E.E. (2015). Corporate social responsibility approaches and implementation in selected fast food restaurants in Batangas city, Philippines. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3 (3): 93-101.

Özer, E. Z. ve Akbaba, A. (2016). Marka konumlandırmada sosyal sorumluluk kampanyalarının etkisi: İstanbul ilindeki zincir restoran işletmelerinde bir araştırma. Çatalhöyük Uluslararası Turizm Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16: 1‐16.

Öztürk, C. (2016). Gökyüzünün hakimleri: Bazı Avrupa havayolu şirketlerinin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının çevresel açıdan incelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18 (1): 475-509.

Pizza Hut Corporate Social Responsibility (2018).https://www.pizzahut.co.uk/restaurants/ about/csr/, Erişim tarihi: 14.10.2018.

Pusak, S. (2014). Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk üzerine bir araştırma; şirketlerin periyodik yayınlanan kurumsal sosyal sorumluluk raporlarının içerik analizi.YayımlanmamışYüksek LisansTezi.ÇağÜniversitesi, Mersin.

Reich, A. Z., Xu, Y. H. ve McCleary, K. W. (2010). The influence of social responsibility image relative to product and service quality on brand loyalty: An exploratory study of quick-service restaurants. Hospitality Review, 28 (1):20-51.

Restaurant Brands International (2018). http://www.rbi.com/Sustainability-Overview/ Index?KeyGenPage=419597, Erişim tarihi: 12.10.2018.

Restaurant Brands International (2018). “Sustainability Report 2017”, http://www.rbi.com/Cache/1001239158.PDF?O=PDF&T=&Y=&D=&FID=1001239158&iid=4591210, Erişim tarihi: 12.10.2018.

Rudez, H.N. (2010). Integration of corporate social responsibility into loyalty.Tourism and Hospitality Management, 16: 101-108.

Sgouridis, S., Bonnefoy, P. ve Hansman, R. (2011). Air transportation in a carbon constrained world: Long-term dynamics of policies and strategies formitigating the carbon footprint of commercial aviation. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 45:1077-1091.

Sheldon P. J. ve Park S. Y. (2011). An exploratory study of corporate social responsibility in the U.S. travel industry. Journal of Travel Research, 50(4): 392 –407.

Subway Social Responsibility (2018). https://www.subway.com/en-US/AboutUs/Social Responsibility, Erişim tarihi: 14.10.2018.

Starbucks (2018).“Global Social Impact Report 2017”, https://news.starbucks.com/uploads/ documents/Starbucks_Social_Impact_Report_2017.pdf, Erişim tarihi: 15.10.2018.

Sünnetçioğlu, S. ve Yılmaz, B. C. (2015). İzmir’deki restoran yöneticilerinin sürdürülebilir restoran işletmeciliği üzerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1): 94-114.

Tim Hortons Restaurants (2018).https://www.timhortons.com/ca/en/corporate/making-a-true-difference.php, Erişim tarihi: 14.10.2018.

Tim Hortons (2018). “Sustainability and Responsibility2014 Performance Highlights”, http://sustainabilityreport.timhortons.com/pdf/2014-performance-report.pdf, Erişim tarihi: 14.10.2018.

Tong, C. ve Kong, A. (2016).The effects of corporate social responsibility of fast-food restaurants on corporate reputation.Journal of Marketing and HR, 3 (1):126-144.

Tsai, H., Tsang, N. K. E. ve Cheng, S. K. Y. (2012). Hotel employees perceptions on corporate social responsibility: The case of Hong Kong. International Journal of Hospitality Management, 31: 1143-1154.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık

YUM Brands (2018).http://www.yumcsr.com/brands-overview/kfc-page.asp, Erişim tarihi: 13.10.2018.

YUM Brands (2018). “Global Citizenship and Sustainability Report (2017)”, http:// citizenship.yum.com/pdf/Yum-2017-Global-Citizenship-Sustainability-Report.pdf,Erişim tarihi: 13.10.2018.

Published

01/28/2023

How to Cite

KARADENİZ, E., & ÜNLÜBULDUK, S. N. (2023). Dünyada Marka Değeri En Yüksek Restoran Zincirlerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Corporate Social Responsibility Activities of the Most Valuable Branded Restaurant Chains in the World). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 6(4), 914–932. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.341