Günümüzün Yeni Gerçekleri: Sanal Gerçeklik Teknolojileri ve Gastronomi (New Realities of Today: Virtual Reality Technologies and Gastronomy)

Authors

  • Seren BAYDAN ÇAĞMAN
  • Damla BAYLAN KALAYCI

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1185

Keywords:

Virtual reality, Gastronomy, VR, Technology

Abstract

This study aims to evaluate virtual reality technologies, which are considered one of the major innovations of our time, within the scope of gastronomy. In this context, the study conducted is a conceptual and empirical literature review related to gastronomy and virtual reality technologies. Firstly, technological innovations and virtual reality technologies were analyzed. The historical development of virtual reality technologies was discussed in the continuation of the study. In the final section of the study, the use of virtual reality in gastronomy and how this can contribute to today's conditions were attempted to be clarified. From this perspective, it can be argued that virtual reality technologies can be used as an educational tool in gastronomy, aimed at making people happy, and even as a method to alleviate some health problems. At the same time, it can be considered to help food and beverage businesses in gaining a competitive advantage. It is assumed that the current study will contribute to relevant research and related institutions in the future.

References

Aksoy, G. & Baş, M. (2021). Dijital turizm kapsamında şehir tanıtımında kullanılan bir araç olarak sanal tur. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2542–2564. Https://Www.Tutad.Org/İndex.Php/Tutad/Article/View/316

Aksoy, M. & Akbulut, B.A. (2017). Restoranlardaki teknolojik yeniliklerin deneyim pazarlaması açısından değerlendirilmesi. II Eurasia Tourism Congress, Current Issues, Trends and Indicators, International Congress on Cultural Herigateand Tourism. 19-21th May 2017, Konya, Turkey. s.1-10.

Aldemir, T. (2021). Gastronomi Tarihi. M Işkın (Eds.). İlişkisel Bağlamda Gastronomi ve Diğer Disiplinler. Astana Yayınları

Ammann, J., Stucki, M. & Siegrist, M. (2020). True colours: advantages and challenges of virtual reality in a sensory science experiment on the influence of colour on flavour identification, Foods. 9, 1-19. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2020.103998

Arat, T., & Baltacıoğlu, S. (2016). Sanal gerçeklik ve turizm. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 19(1), 103-118.

Arıcı, A. (2021). Yeni Medya Çağında Reklam İletişimi: Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Reklama Yönelik Tutumlar ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi.

Avzal, A., Özdemir, D., & Eraslan, K. (2022). Aizanoi Antik Kentinin arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak turistik amaçlı tanıtım uygulamala örneklerinin tasarımı. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi, 3(2) , 66-73. https://doi.org/10.53608/estudambilisim.1121367

Aydın, Ş., & Uçkan Çakır, M. (2022). Gastronomi ve dijitalleşme. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi,12 (4) , 2143-2159.

Barden, P., Comber, R., Green, D., Jackson, D., Ladha, C., Bartindale, T., & Olivier, P. (2012). Telematic Dinner Party: designing for togetherness through play and performance. Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference (s. 38-47). Newcastle (UK): ACM.

Berger, H., Dittenbach, M., Merkl, D., Bogdanovych, A., Simoff, S., & Sierra, C. (2006, November). Playing The E-Business Game in 3D Virtual Worlds. In Proceedings of the 18th Australiaconference on Computer-Human Interaction: Design: Activities, Artefacts and Environments (pp. 333-336).

Bostan, B. (2007). Sanal Gerçeklikte Etkileşim (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi.

Boyacı, D. (2019). Duyuların Lezzet Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.

Bradbury, R. (2012). Resimli Adam. İ. Sönmez (Ed.), The Veldt. İstanbul: İthaki Yayınları.

Brengman, M., Williem, K., & Gauquier, L. (2022). Customer engagement in multi-sensory virtual reality advertising: the effect of sound and scent congruence. Frontiers in Psycholog. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.747456/full. Erişim Tarihi: 20.08.2022

Calderon-Fajarda, V., Carrasco-Santos, M. J. & Jimenez, C.R. (2022). The intention of consumers to use augmented reality apps in gastronomy – case of Málaga. Current Issues in Tourism. 1,1. https://doi.org/10.1080/13683500.2022.2056002

Cangül, D., Doğan, A. & Sönmez, B. (2018). Yiyecek-içecek işletmelerinde inovasyon ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 576-591

Cheah, S. L. C., Barman , S., Vu, K. T. T., Jung , S. E , Mandalapu , V., Masterson, T. D, Zuber , R. J , Boot, L. & Gong, J. (2020). Validation of a virtual reality buffet environment to assess food selection processes among emerging adults. Elsevier Science. 153, 104741. https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.104741

Clay, V., König, P., & König, S. (2019). Eye tracking in virtual reality. Journal of Eye Movement Research, 12(1), 1–18.

Demirezen, B. (2019). Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin turizm sektöründe kullanılabilirliği üzerine bir literatür taraması. Uluslararası Gıda Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-26.

Durmaz, C., Bulut, Y., & Tankuş, E. (2018). Sanal gerçekliğin turizme entegrasyonu: Samsun’daki 5 yıldızlı otellerde uygulama. Turkish Journal of Marketing. 3(1), 32–49. https://doi.org/10.30685/ tujom.v3i1.29

Eryılmaz, G., & Aydın, R. (2020). Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin turizm uygulamaları ve pazarlamadaki yeri. International Rural Tourism and Development Journal, 4(2), 9–25.

Gastronomi Dergisi. (2022). Gastronomide yeni deneyim: Animasyon Şef. https://www.gastronomidergisi.com/asci/dunyaca-unlu-le-petit-chef-sheraton-istanbul-city-center-da. Erişim Tarihi:18.08.2022.

Gere, A., Zulkarnaın, A., Szakal, D., Feher, O. & Kokai, Z. (2021). Virtual reality applications in food science. Current Knowledge And Prospects. Progress in Agricultural Engineering Sciences, 1-12. https://doi.org/10.1556/446.2021.00015

Göde-Kayaardı, S., Uyarcan, M., & Söbeli, C. (2021). Tarihin gelişim sürecinde türk yemek kültürü ve beslenme alışkanlıklarının değişimi. Food and Health, 7(3), 216-226. https://doi.org/10.3153/FH21023

Greengard, S. (2019). Virtual reality. Mit Press.

Guttentag, D. A. (2010). Virtual reality: applications and implications for tourism. Tourism Management. 31(5), 637-651. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.07.003

Güner, D., & Aydoğdu, A. (2022). Gastronomi alanındaki teknolojik gelişmelere yönelik bir değerlendirme: Dijital gastronomi. Aydın Gastronomy, 6(1), 17-28.

Hazarhun, E., & Yılmaz, Ö.D. (2020). Restoranlarda dijital dönüşüm: Touch Restoran Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 4(3), 384-399. https://doi.org/10.32958/gastoria.803143

İbiş, S. (2022). Gastronomi ve inovasyon ilişkisi üzerine kavramsal bir değerlendirme. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 288-298.

İçten, T., & Bal, G., (2017). Artırılmış gerçeklik üzerine son gelişmelerin ve uygulamaların incelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 5(2), 111-130.

Kabadayı, M. (2020). Otel işletmelerinde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17 (3), 464-479. DOI: 10.24010/Soid.696483

Karabıyık-Yerden, N., Değerli, B., Uydacı, M. & Ergün-Tuncay, İ. (2020). Deneyimsel pazarlamada gastronomi turizmi açısından artırılmış gerçeklik uygulaması kullanımının deneyim değeri üzerine etkisi: artırılmış gerçeklik

menü uygulaması üzerine bir araştırma. Beykoz Akademi Dergisi, 8(1), 174-193. 10.14514/BYK.m.26515393.2020.8/1.174-193

Keskin, E., & Sezen, N. (2021). Gastronomi 4.0 üzerine kavramsal bir araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 5(2), 177-198.

Kulakoğlu Dilek, N. (2022). Turizm Sektöründe Sanal Gerçeklik Teknolojisi (Kavramlar, Örnekler ve Uygulamalar). F. İstanbullu-Dinçer (Eds). Ankara: Detay Yayıncılık.

Kumlu, S. T., Özkul, E., & Uca, S. (2022). Restoranlarda kullanılan artırılmış gerçeklik (ar) uygulamalarının hizmet kalitesi açısından değerlendirilmesi. Trakya University Journal of Quality and Strategy Management, 2 (1), 23-38.

Kurbanoğlu, S. (1996). Sanal gerçeklik: Gerçek mi, değil mi?. Türk Kütüphaneciliği, 10(1), 21-31.

Kuruüzümcü, R. (2007). Bir dijital ortam ve sanat formu olarak sanal gerçeklik. Sanat Dergisi, 0(12) , 93-96.

Küçükvardar, M. (2015). Bilişim Devrimi: Reel Gerçekliğin Sanal Gerçekliğe Dönüşümü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi

Meeroona. (2022). Dining at sublimotion in ibiza is a mind-blowing multisensory experience. https://veebrant.com/sublimotion-ibiza/.

Melian-Gonzalez. S., & S.Bulchand-Gidumal, J. (2016). A model that connects information technology and hotel performance. Tourism Management, 53, 30-37.

Mutlu-Öztürk, H. (2020) Teknolojik gelişmeler ve gastronomi alanına yansımaları: Gastronomi 4.0. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2). 182-239.

Negüzel, F. K., & Mil, B. (2021). Virtual Reality In Gastronomy: Evaluation of Reality Theories. The Evaluations And Researches İn Social Sciences And Humanities, 14 (10), 378.

Nelson. N. (2016). We sampled the gastronomic frontier of virtual reality. https://www.npr.org/sections/thesalt/2016/01/29/464885833/we-sampled-the-gastronomic-frontier-of-virtual-reality. Erişim Tarihi: 25.08.2022.

Oppenheim, C. (1993). Virtual Reality and The Virtual Library. Information Service Sanduse, 13(3), 215-27.

Özbay, G. (2020). Yiyecek içecek sektöründe postmodern pazarlama yaklaşımı olarak üstgerçeklik uygulamalarına ilişkin bir değerlendirme. Journal of Tourısm Intelligence and Smartness, 3(1), 53-71.

Sahilli Birdir, S., & Yıldız Kale, E. (2014). Restoran işletmelerinde yenilik uygulamaları: Mersin ve Adana Örneği . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 11 (3). 57-72https://dergipark.org.tr/en/pub/soid/issue/11390/136041

Sherman, W., & Craig, A. (2003). Understanding virtual reality-interface application and design. San Francisco, USA: Elsevier Science.

Simmons, G. (2022, Ağustos 20). A virtual and augmented reality art and dining experience in seven bites. https://www.jamesbeard.org/aerobanquets-rmx-virtual-reality-food.

Spence, C., & Piqueras-Fiszman, B. (2013). Technology at the dining table. Flavour. 2 (1), 16

Stone, R. J. (1991). Virtual reality and cyberspace: fromscience fiction to science fact. Information Services and Use. 11(5-6), 283-300.

Şekerci, C. (2017). Sanal Gerçeklik Kavramının Tarihçesi. Journal of International Social Research, 10(54), 1126-1133.

Tesla Suit (t.y.). “TESLA SUIT Developer Kit”. https://teslasuit.io/products/teslasuit-4/Erişim Tarihi: 20.08.2022.

Timur, B. & Köz, E. N. (2022). Turizmde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik çalışmaları üzerine sistematik bir literatür taraması. Turizm Akademik Dergisi. 9 (1) , 233-251.

Torrico, D. D., Sharma, C., Dong, W., Fuentes, S., Viejo, C. G., & Dunshea, F. R. (2020). Virtual reality environments on the sensory acceptability and emotional responses of no- and full-sugar chocolate. LWT – Food Science and Technology, 137, 110383.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, (2022). Sanal. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 18.08.2022

Wang, Q. J., Meyer, R., Waters, S., & Zendle, D. (2020). A dash of virtual milk: Altering product color in virtual reality influences flavor perception of cold-brew coffee. Frontiers in Psychology, 11.

Warburton, S. (2009). Second Life in Higher Education: Assessing The Potential For and The Barriers to Deploying Virtual Worlds in Learning and Teaching. British Journal of Educational Technology, 40(3), 414-426.

Xu, C., Demir-Kaymaz, Y., Hartmann, C. , Menozzi, M. & Siegrist, M. (2021). The comparability of consumers’ behavior in virtual reality and real life: a validation study of virtual reality based on a ranking task. Food Quality and Preference. 87, 104071. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2020.104071.

Yıldız, E. (2021). Turizm sektöründe artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile ilgili yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(78), 3310-3321. Http://Dx.Doi.Org/10.26450/Jshsr.2834

Yıldız, E. & Davutoğlu, N.A. (2020). Turizm 4.0'dan gastronomi 4.0'a giden yolda: geleceğin restoranları ve

yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (109): 301-318

Yoh, M. S. (2001, Şubat). The reality of virtual reality. In Proceedings Seventh İnternational Conference on Virtual Systems and Multimedia (pp. 666-674). IEEE.

Yücel, D. (2016). Farklı bir olay yeri olarak sanal gerçek. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 407-421.

Zhong, Y., Oh, S., & Moon, H.C. (2021). Service transformation under industry 4.0: Investigating acceptance of facial recognition payment through an extended technology acceptance model. Technology in Society, 64, 101515. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101515.

Published

04/14/2023

How to Cite

BAYDAN ÇAĞMAN , S. ., & BAYLAN KALAYCI , D. . (2023). Günümüzün Yeni Gerçekleri: Sanal Gerçeklik Teknolojileri ve Gastronomi (New Realities of Today: Virtual Reality Technologies and Gastronomy). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 161–179. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1185