Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatiflerin Rolü: Bolu Mengen Peyniri Örneği (The Role of Cooperatives on Geographically Indicated Products: The Example of Bolu Mengen Cheese)

Authors

  • Nihal KEMER
  • Aliye ÇİLAN AKIN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1420

Keywords:

Geographical indication, Mengen cheese, Cooperative

Abstract

Cheese has been among the indispensable products of the tables from past to present. In ensuring the sustainability of these values, it is of great importance that producers act in an organized manner. Operating in the province of Bolu, Mengen and Villages Production and Marketing Cooperative is one of the cooperatives that can provide this organization and sell geographically indicated products. The main purpose of the study is to identify the activities carried out or planned to be carried out by the Mengen Cooperative to ensure the recognition of the geographically indicated Mengen cheese and to increase its production capacity, and to reveal their thoughts on this subject. Within the scope of the case study conducted in line with the purpose of the study, face-to-face interviews were held with eight partners of the cooperative. Accordingly, it has been determined that the activities carried out by the cooperative in increasing the production capacity and recognition of the geographically indicated Mengen cheese are very limited, but they aim to carry out more effective activities at the national and international level in the future.

References

Akbulut, C. (2021). Coğrafi işaretli ürünlerde uzun vadeli programlar. Coğrafi İşaretler Dergisi, 1, 234.

Alparslan, Ö. S., & Demirbaş, N. (2019). Avrupa birliği ve Türkiye’de bal üretim ve ticareti açısından coğrafi işaret uygulamalarının değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 29(3), 526-538.

Bahar, M., Yüzbaşıoğlu, N., & Topsakal, Y. (2019). Kırsal kalkınma kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin önemi: Yeşilova (Salda) bölgesine özgü ürünler örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 9(1), 1-7.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

Başaran, H. & Irmak, E. (2022). Devrek’te yerel ürün üretimi ve yerelde kadın girişimciliğinde kooperatiflerin yeri. Ahi Evran Akademi, 3(1), 19-31.

Bolu Belediye Başkanlığı. (2024). https://www.bolu.bel.tr/boluilceleri/. Erişim Tarihi: 29.02.2024.

Cassago, A. L. L., Artêncio, M. M., de Moura Engracia Giraldi, J., & Da Costa, F. B. (2021). Metabolomics as a marketing tool for geographical indication products: a literature review. European Food Research and Technology, 247 (9), 2143-2159.

Çelik, H., Baykal, N.B. & Memur, H.N.K. (2020). Nitel veri analizi ve temel ilkeler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8 (1), 379-406.

Delorme M.M., Pimentel T.C., Freitas M.Q., da Cunha D.T., Silva R., Guimaraes J.T., Scudino H., Esmerino E.A., Duarte M.C.K.H., Cruz A.G. (2021). Consumer innovativeness and perception about innovative processing technologies: A case study with sliced Prato cheese processed by ultraviolet radiation. Int. J. Dairy Technol, 74, 768–777. doi: 10.1111/1471-0307.12807.

Erdal, G. & Gücüyener, İ. (2022). Structural features and registration of the world brand Bursa knife. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7(3), 229-240.

Eroğlu Pektaş, G. Ö., Kahraman, C., & Alkan, G. (2018). Türkiye’de coğrafi işaretler ve ihracat pazarlaması açısından değerlendirilmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 23(39), 65-82.

Ertan, A. (2010). Prestijli tarım ürünlerinin pazarlanmasında kalite ve coğrafi işaret kavramlarının tutundurulması ve bu bağlamda tarım satış kooperatiflerinin önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), 157-170.

Güneş, E. & Artık, N. (2021). Coğrafi İşaretli Ürünler. Ankara: Ankara Ticaret Odası.

John, I., Lokina, R. & Egelyng, H. (2020). Small-scale producers of quality products with potential of geographical ındication protection in Tanzania. International Journal of Food and Agricultural Economics (IJFAEC), 8 (2), 193-205.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

Keskin, E., & Dağ, T. (2020). Identity of cheese: a research on the cheeses of the Aegean Region in Turkey. Journal of Ethnic Foods, 7, 1-9.

Kızılaslan, N. & Kılıç, S. (2022). Üreticilerin coğrafi işaret tescilli amasya misket elması üretim ve pazarlamasında yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 11(3), 183-202.

Korkmaz, H.U. (2020). Kop Bölgesi coğrafi işaretlerinin incelenmesi ve öneriler. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 36-53.

Mengen Kaymakamlığı. (2024). http://www.mengen.gov.tr/mahalli-idareler. Erişim Tarihi: 29.02.2024.

Napasintuwong, O. (2017). The Roles of agricultural cooperatives in certification and production of geographical indication (GI) RİCE in Thailand. FFTC Agrıcultural Policy Platform (FFTC-AP). https://ap.fftc.org.tw/article/1215

Oğan, Y., & Çelik, M. (2023). A gastronomic product in Turkish culinary culture: A research on Yozgat Çanak cheese. International Journal of Gastronomy and Food Science, 31, 100650.

Orhan, H.C. & Özdemir, F. (2021). Elâzığ coğrafi işaretli ürünlerinin bölgesel turizm bakımından SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Turizm Çalışmaları Dergisi, 3(2).

Rupprecht, C.D., Fujiyoshi, L., McGreevy, S. R., & Tayasu, I. (2020). Trust me? Consumer trust in expert information on food product labels. Food and Chemical Toxicology, 137, 111170.

Taşçı, G. & Levent, F. (2021). Nitel Araştırmalarda Örnek Olay Yöntemi. Lesley Barlett & Frances Vavrus, Anı Yayıncılık.

Tekelioğlu, Y. (2019). Coğrafi işaretler ve Türkiye uygulamaları. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 47-75.

Tekelioğlu, Y. (2021). Coğrafi işaretlerin A, B, C’si. Coğrafi İşaretler Dergisi, 1, 14-32.

Tutar, H. (2023). Nitel araştırma deseni belirleme ölçütleri ve gerekçelendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 334-355.

Türk Patent ve Marka Kurumu. (2024). https://www.turkpatent.gov.tr/cografi-isaret, Erişim Tarihi: 23.01.2024.

Türk Patent ve Marka Kurumu. (2024). https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/liste?il=14&tur=&urunGrubu=&adi=. Erişim Tarihi:23.03.2024

Užar, D. & Filipović, J. (2023). Determinants of consumer purchase intention towards cheeses with geographical indication in a developing country: extending the theory of planned behavior. Market-Tržište, 35 (2), 183-204.

Vural, B.M. (2021). Trade effects of geographical ındications on turkish agricultural products and foodstuff. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 9(8), 1419-1425.

Wang, S., Liu, H., Ren, P., Liu, Y., Yuan, M., & Shen, L. (2022). Research on marketing strategy of geographical indication agricultural products enterprises under the background of consumer psychology. Psychiatria Danubina, 34(suppl 4), 196-196.

Yazıcıoğlu, İ., Sarıkaya, G. S., & Erol, E. (2019). Coğrafi işaretli ürünlerin kooperatifçilik sistemi içerisinde değerlendirilmesi. Third Sector Social Economic Review, 54(4), 1775-1787.

Yenipınar, U., Köşker, H., & Karacaoğlu, S. (2014). Turizmde yerel yiyeceklerin önemi ve coğrafi işaretleme: Van otlu peyniri. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 2(2), 13-23.

Zhan, H., Yu, J., & Zhang, A. (2021, December). Research on operating performance of farmer cooperatives' agricultural product with geographical ındication under the background of rural revitalization. In 2021 3rd International Conference on E-Business and E-commerce Engineering (pp. 208-212).

Zhang, A., Zhan, H., & Yu, J. (2022, December). Study on quality and safety control of agricultural product with geographical ındication of farmers’ cooperatives. In 2022 International Conference on Artificial Intelligence, Internet and Digital Economy (ICAID 2022) 2022 International Conference on Artificial Intelligence, Internet and Digital Economy (ICAID 2022) (pp. 966-977). Atlantis Press.

Published

07/01/2024

How to Cite

KEMER, N., & ÇİLAN AKIN, A. (2024). Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatiflerin Rolü: Bolu Mengen Peyniri Örneği (The Role of Cooperatives on Geographically Indicated Products: The Example of Bolu Mengen Cheese). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 12(2), 972–987. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1420