Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Atıl Kapasitenin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Idle Capacity in Kartalkaya Ski Center)

Authors

  • Hakan UZUNÇAKMAK
  • Aliye ÇİLAN AKIN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1353

Keywords:

Winter tourism, Kartalkaya Ski Center, Climate change, Idle capacity

Abstract

Climate change, negatively affects winter tourism centers and does not comply with the expected occupancy rates in ski climate conditions. Therefore, the existing capacities in the ski resorts remain idle. In this context, the main purpose of the study is to identify the activities that businesses in Bolu Kartalkaya Ski Center carry out or want to carry out in order to extend the season and utilize their idle capacities, and to reveal the thoughts of the operators in the region on this issue. For this purpose, the interview technique was used in the study and face-to-face interviews were held with the managers of the businesses operating in the ski resort in the region. Accordingly, it has been determined that businesses in Kartalkaya have been negatively affected by climate change and their occupancy rates have decreased in recent years. It has been stated that businesses in the region can turn to alternative activities such as mountain tourism, caravan tourism, plateau tourism, sports tourism, camping, trekking and off road in order to continue their activities throughout the year.

References

Akın, A. (2021). Turizm penceresinden Bolu. Ed. Asım Saldamlı, Alper Kurnaz, Aliye Akın, İsa Bayhan. Bolu’da Kış Turizmi (içinde ss. 121-140). Ankara: Detay Yayıncılık.

Apak, G., Ubay, B. (2007). Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi, Ankara. https://www.undp.org/tr/turkiye/publications/turkiye-iklim-degisikligi-birinci-ulusal-bildirim-raporu, Erişim Tarihi: 10.10.2023.

Arınç, K. (2003). Dünyada ve Türkiye’de kış sporlarına alternatif yeni bir sportif ve turistik aktivite: Çim kayağı ve Demirtaş Barajı çim kayağı merkezi örneği (Bursa-Türkiye). TSE Ekonomik ve Teknik Dergi Standart, 42(499), Ankara.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

Bausch, T. & Unseld, C. (2017). Winter tourism in germany is much more than skiing! consumer motives and ımplications to alpine destination marketing. Journal of Vacation Marketing, 24(3), 203–217. https://doi.org/10.1177/1356766717691806.

Cholakova, S., & Dogramadjieva, E. (2023). Climate change adaptation in the ski industry: Stakeholders' perceptions regarding a mountain resort in southeastern Europe. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 42, 100611.

Damm, A., Koberl, J. & Prettenthaler, F. (2014). Does artificial snow production pay under future climate conditions? – A case study for a vulnerable ski area in Austria. Tourism Management, (43), 8-21. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.01.009.

Demirkaya, S. (2013). Davraz Kayak Merkezi’nin Çim Kayağı Açısından Yararlanma Olanakları. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Demiroğlu O, C. (2013). İklim Değişikliğinin Kış Turizmine Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Demiroğlu, O. C., (2015). Impact of Climate Change on Winter Tourism: A Case of Turkish Ski Resorts.

Elsasser, H. & Bürki, R. (2002). Climate change as a threat to tourism in the Alps. Climate Research, 20, 253–257.

Ghaderi, Z., Khoshkam, M. & Henderson, J.C. (2014) From snow skiing to grass skiing: implications of climate change for the ski ındustry in dizin, Iran. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25(1), 96-107, https://doi.org/10.1080/13032917.2013.829507.

Harrison, S.J., Winterbottom, S.J., Johnson, R.C., (2005). Changing snow cover and winter tourism and recreation in the Scottish highlands, Hall, C.M. (Ed.), Tourism Recreation and Climate Change, Channel View Publications, Great Britain.

Heldt-Cassel, S., Pashkevich, A., Hinnerth, A. (2013). The Quest for Snow- Adaptation Strategies of Alpine Skiing Destinations in Sweden. Working Papers in Transport, Tourism, İnformation Technology and Microdata Analysis.

Koenig, U., Abegg, B., (1997). Impacts of climate change on winter tourism in the Swiss Alps, Journal of Sustainable Tourism, 5 (1), 46-58.

Krzesiwo, K., & Mika, M. (2023). A tourist business in a state of sustained uncertainty. An Exploratory Study of Barriers to Ski Resort Development in Poland. Current Issues in Tourism, 1-16.

Meteoblue, (2023). https://www.meteoblue.com/tr/climate-change/kartalkaya-kayak-merkezi_tyüzdec3yüzdebcrkiye_8197114?month=12, Erişim Tarihi: 06.06.2023.

Özbay, G. (2018). Alternatif turizm politikaları içerisinde kış turizmi: Türkiye’ye yönelik swot analizi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4(2), 203-213.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), s.323-343.

Steiger, R. (2011). The İmpact of snow scarcity on ski tourism: An analysis of the record warm season 2006/2007 in Tyrol (Austria). Tourism Review, 66(3), 4-13.

Steiger, R., Damm, A., Prettenthaler, F., & Proebstl-Haider, U. (2021). Climate change and winter outdoor activities in Austria. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 34, 100330.

T.C. Bolu Valiliği, (2023). http://www.bolu.gov.tr/kis-turizmi, Erişim Tarihi: 06.06.2023.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2023). Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. https://bolu.ktb.gov.tr/tr-69987/kis-turizmi.html, Erişim Tarihi: 06.06.2023.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Turizm İstatistikleri/Konaklama İstatistikleri/Yılık Bültenler https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201126/yillik-bultenler.html, Erişim Tarihi: 06.06.2023.

Tür, E. (2018) Türkiye ve İsviçre’nin kış turizmi faaliyetleri açısından değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. International Journal of Global Tourism Research. Volume 2, Issue1,10-31.

Türkiye Kültür Portalı (2023), https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bolu/gezilecekyer/kartalkaya-kayak-merkez, Erişim Tarihi: 06.06.2023.

Ültay, E., Akyurt, H., & Ültay, N. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188-201.

Vanat, L. (2019). International Report on Snow & Mountain Tourism: Overview of The Key Industry Figures For Ski Resorts.

Vanat, L. (2020). 2020 International Report on Snow and Mountain Tourism, Cenevre.

Yenice, Z., & Ercoşkun, Ö. Y. (2019). Türkiye’de kış turizmi merkezlerinin iklim değişikliğine dirençliliğinin değerlendirilmesi, Bolu Köroğlu Dağı ve Erzurum Palandöken Örnekleri. Resilience, 3(2), 269-285.

Yüksel, A.N. (2020). Nitel bir araştırma tekniği olarak: Görüşme. Social Sciences Studies Journal, 56, 547-552.

Zeydan Ö., Sevim B., (2008). İklim değişikliğinin kış turizmine etkileri. TMMOB İklim Değişikliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara,S156-171.

Published

01/01/2024

How to Cite

UZUNÇAKMAK , H., & ÇİLAN AKIN , A. (2024). Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Atıl Kapasitenin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Idle Capacity in Kartalkaya Ski Center). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3491–3509. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1353