Gastronomik Değeri Olan Koruk Ekşilerinin Geleneksel Üretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Comparison of Traditional Production Methods of Verjuice Sours That Gastronomic Value)

Authors

  • Sinem TÜRK ASLAN
  • Nazan TOKATLI DEMİROK
  • Seydi YIKMIŞ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1231

Keywords:

Verjuice sour, Gastronomy, Traditional product, Sensory, Bioactive

Abstract

Koruk is the name given to unripe grapes, the water obtained by squeezing which is called koruk juice or sour. Koruk sours’re obtained by processing the verjuice. There’s no standart method in the production of sour. In this study, the juices of koruk (Vitis vinifera) harvested at the same time were extracted, the sours were produced by five different traditional methods, some quality characteristics of the sours were determined. As a result of analysis, while the highest total phenolic and flavonoid substance, DPPH, CUPRAC values were obtained from sour in which the 5th method was applied, the lowest values were obtained from the sour in which the 1st method was applied. The sour obtained by the 1st method has the lightest color, the highest sensory scores. Considering the storage conditions of traditionally produced koruk sours, it’s thought that it’d be better to apply the 5th method in the production of sour, since it’s more economical to storage at room temperature.

References

Akın, A. (2018). Gaziantep’in gastronomi şehri olarak belirlenmesinde demografik değişkenlerin. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 299, 316.

Aldıoğlu, A. (2022). Sumak ekşi akıtı ve Kahramanmaraş mutfağında kullanımı. Aydın Gastronomy, 6(1), 39-49.

Anakız, S. (2022). Mikrodalga ve ultrases–destekli mikrodalga pastörizasyon yöntemlerinin koruk suyunun kalite özelliklerine etkisi. (Yüksek lisans tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M. & Karademir, S. E. (2004). Novel total antioxidant capacity index for dietary polyphenols and vitamins C and E, using their cupric ion reducing capability in the presence of neocuproine: CUPRAC method. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(26), 7970-7981. doi: 10.1021/jf048741x.

Ayyıldız, S. (2018). Meyvelerden yapılan yemeklerin sürdürülebilir gastronomi kapsamında değerlendirilmesi; Osmanlı mutfak kültürü örneği. International Gastronomy Tourism Studies Congress-Kocaeli University, 575- 587.

Barut Gök, S., Yıkmış, S., Levent, O. & Karataş, S. (2022). Impact of UV-C and thermal pasteurization on bioactive compounds, sensory characteristics and aroma profile of traditionally produced koruk vinegar. Journal of Food Safety ad Food Quality-Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 73(5), 158-167.

El-kaderi, B., Tlais, S., Alkhatib, A. & Hamdan, R. (2020). Effect of thermal processing time on the physicochemical and sensory properties of Lebanese Tfayfiha verjuice variety. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 5(3).

Erdoğan, İ. H., Sürme, M. & Işık, N. (2022). Yiyecek içecek işletmelerinde işgörenlerin turizme ve turistlere ilişkin görüş ve davranışlarının değerlendirilmesi. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(1), 6-29.

Ergezer, H., Gökçe, R. & Akcan, T. (2018). Koruk sularının bazı kalite karakteristikleri üzerine pastörizasyon ve potasyum sorbat ilavesinin etkisi. Akademik Gıda, 16(3), 287-292. doi:10.24323/akademik-gida.475352

Granato, D., Carrapeiro, M. D. M., Fogliano, V. & Ruth, S. M. V. (2016). Effects of geographical origin, varietal and farming system on the chemical composition and functional properties of purple grape juices: A review. Trends in Food Science & Technology, 52, 31-48.

Hayoglu, I., Kola, O., Kaya, C., ÖZER, S. & Turkoglu, H. (2009). Chemical and sensory properties of verjuice, a traditional Turkish non‐fermented beverage from Kabarcik and Yediveren grapes. Journal of Food Processing and Preservation, 33, 252-263.

Kargiglioğlu, Ş. & Akbaba, A. (2016). Yerli gastroturistlerin eğitim seviyeleri ve yaş gruplarına göre destinasyondaki gastronomi turizmi etkinliklerine katılımları: Gaziantep'i ziyaret eden gastroturistler üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 87-95.

Kumaran, A. & Karunakaran. R. J. (2006). Antioxidant and free radical scavenging activity of an aqueous extract of coleus aromaticus. Food Chemistry, 97(1), 109–114. doi: 10.1016/J.FOODCHEM.2005.03.032.

Matos, A. D. D., Magli, M., Marangon, M., Curioni, A., Pasini, G. & Vincenzi, S. (2018). Use of verjuice as an acidic salad seasoning ingredient: Evaluation by consumers’ liking and Check-All-That-Apply. European Food Research and Technology, 244, 2117-2125.

Matos, A. D. D., Marangon, M., Magli, M., Cianciabella, M., Predieri, S., Curioni, A. & Vincenzi, S. (2019). Sensory characterization of cucumbers pickled with verjuice as novel acidifying agent. Food Chemistry, 286, 78-86.

Nikfardjam, M. S. P. (2008). General and polyphenolic composition of unripe grape juice (verjus/verjuice) from various producers. Mitteulingen Klosterneuburg, 58, 28-31.

Öncül, N., & Karabiyikli, Ş. (2015). Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional food products. Journal of Food Biochemistry, 39(6), 689-695.

Öncül, N. & Karabiyikli, Ş. (2019). Antibacterial effect of verjuice against food-borne pathogens. British Food Journal, 121(10), 2265-2276. https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2018-0746.

Öztürk, F. (2020). Midye örneklerinde Vibrio parahaemolyticus’a karşı koruk, limon ve nar suyunun antibakteriyel etkisi. Gıda, 45(3), 506-516. doi:10.15237/gida.gd20024

Öztürk, G. & Koç, B. (2023). Etnik mutfak olarak Türkiye’de yaşayan Gürcülerin mutfak kültürünü belirlemeye yönelik çalışma; Samsun Gürcüleri örneği. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1), 1-16.

Öztürk, B. & Şengün, İ. Y. (2021). Bioactive, physicochemical and antimicrobial properties of koruk (unripe grape, Vitis vinefera L.) products. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 9(8), 1537-1544.

Rai, S., Wahile, A., Mukherjee, K., Saha, B. P. & Mukherjee, P. K. (2006). Antioxidant activity of Nelumbo nucifera (sacred lotus) seeds. Journal of Ethnopharmacology, 104(3), 322-327. doi: 10.1016/j.jep.2005.09.025.

Saini, R. K., Ranjit, A., Sharma, K., Prasad, P., Shang, X., Gowda, K. G. M. & Keum, Y. S. (2022). Bioactive compounds of citrus fruits: A review of composition and health benefits of carotenoids, flavonoids, limonoids, and terpenes. Antioxidants, 11(2), 239. doi:10.3390/antiox11020239

Singleton, V. L. & Rossi, J. A. (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16(3), 144-158.

Söylemezoğlu, G. (2003). Üzümde fenolik bileşikler. Gıda, 28(3).

Şen, G. T. (2021). Bazı siyah üzüm ve nar ürünlerinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (23), 800-809. doi:10.31590/ejosat.918712

Tokatlı Demirok, N. (2022). Sonication processing of mallow vinegar: effects on the bioactive compounds, amino acids, organic acid, sugar, mineral and microstructure. Food Science and Technology, 42. doi:10.1590/fst.67122

Turk Aslan, S. & Isik, F. (2022). Effects of pseudocereal flours addition on chemical and physical properties of gluten-free crackers. Food Science and Technology, 42.

Uylaşer, V. & İnce, K. (2008). Şaraptaki antioksidanlar ve fenolik bileşikler. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.1151-1154.

Yaman, Z. Ö. (2022). Türk mutfak tarihinde çorba kültürü. Gastronomi Alanında Tematik Araştırmalar Çizgi Kitabevi (Ed: Oğan, Y.), 20-29.

Yıkmış, S., Bozgeyik, E. & Şimşek, M. A. (2020). Ultrasound processing of verjuice (unripe grape juice) vinegar: effect on bioactive compounds, sensory properties, microbiological quality and anticarcinogenic activity. Journal of Food Science and Technology, 57, 3445-3456. doi:10.22161/ijeab.53.34

Zhishen, J., Mengcheng & T., Jianming, W. (1999). The determination of flavonoid contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food Chemistry, 64(4), 555-559. doi: 10.1016/S0308-8146(98)00102- 2

Published

07/01/2023

How to Cite

TÜRK ASLAN , S. ., TOKATLI DEMİROK, N., & YIKMIŞ , S. . (2023). Gastronomik Değeri Olan Koruk Ekşilerinin Geleneksel Üretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Comparison of Traditional Production Methods of Verjuice Sours That Gastronomic Value). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 1029–1042. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1231