Ağırlıklı Olarak Butik Pasta Hizmeti Veren İşletmelerin İnternet Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation on the Websites of Business That Mainly Offer Cake Art Services)

Authors

  • Gül Seda AYDEMİR
  • Alper KURNAZ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1206

Keywords:

Pastry, Cake art, Advertisement, Internet websites

Abstract

Cakes accompany many special days of individuals such as birthdays, engagements or weddings. Cake art, which is one of the varieties of pastry, is in demand by individuals with its personalized designs for today's special days. As in other areas, business owners go to promotional ways to increase their business level. Although there are many ways for promotional purposes, promotion and advertisements over the internet are among the most widely used applications. The aim of this study is to evaluate the websites of businesses that primarily provide cake art service, but also provide cake service, in terms of corporate presentation, customer communication-media relations, service contents and design under 4 main headings. Within the scope of the study, 30 business places were examined. Most of these businesses were chosen from Istanbul because of the majority of the market, target audience and competition. These 30 businesses were examined with 35 different variables and the data were prepared in tabular form.

References

Açak, İ. (2018). Şeker Hamuru Nedir? İçindeki Maddeler Zararlı Mıdır? https://gidabilinci.com/seker-hamuru-nedir-icindeki-maddeler-zararli-midir (Erişim Tarihi: 21.01.2022).

Aktan, E. (2018). Sosyal medya ve sosyal kaygı: Sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 11(2), 35-53.

Aktan, E., & Koçyiğit, M. (2016). Sosyal medya’nın turizm faaliyetlerindeki rolü üzerine teorik bir inceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 62-73.

Alhusseın, H. & Atılgan, K. Ö. (2021). internet sitesi tasarımının müşteri güveni, müşteri memnuniyeti ve satın alma niyetine etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 351-375. DOI: 10.18074/ckuiibfd.840405

Aydın, Ö. K. (2012). Türkiye’de otelcilik sektöründe sosyal medyanın kullanımına yönelik bir inceleme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (18), 99-109.

Barutçu, S., & Tomaş, M. (2013). Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması etkinliğinin ölçümü. Journal of Internet Applications and Management, 4(1), 5-24.

Biryol, U. (2020). Gurbet Pastası (7. Baskı). İstanbul, Türkiye: İletişim Yayınları

Butik Pastanın Yükselişi ve Şeker Hamuru. (2020). https://ustala.com/blog/butik-pastanin-yukselisi-ve-seker-hamuru-gn0w. (Erişim Tarihi 24.01.2022)

Çetin, Z. (2020). Kutlamaların Aranan İsmi Pastanın Ülkemize Uzanan Lezzet Dolu Tarihi Yolculuğu.

https://yemek.com/pastanin-tarihi/ (Erişim Tarihi: 2.01.2022).

Danışmaz, A. T. (2020). Covıd-19 Salgınının tüketicilerin online alışveriş tercihine etkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9(2), 83-90.

Davidson, A., Jaine, T. (2014). The Oxford Companion to Food. United Kingdom: Oxford Press

Demir, Y. (2021). Pastane Departmanı ve Pastane Ürünlerinin Üretilme Teknikleri (1. Baskı.). Ankara, Türkiye: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demirkol, E. (2021). Hayal gücünün yenilebilir hali: Butik pastacılık. https://www.iienstitu.com/blog/hayal-gucunun-yenilebilir-hali-butik-pastacilik

Dizlek, H., & Altan, A. (2013). Pişirme öncesinde hamurun kısa süre bekletilmesinin pandispanya nitelikleri üzerine etkisi. Gıda, 38(1), 31-38.

Doğan, İ. S., & Yıldız, Ö. (2004). Düşük Kalorili Kek Üretimi: 1. Formül Optimizasyonu. Düşük Kalorili Kek Üretimi: 1. Formül Optimizasyonu. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/79340

Ekinci, A. (2018). Pastanın Da Bir Tarihi Var. https://www.gidagundemi.com/makale/pastanin-da-bir-tarihi-var-m289.html. (Erişim Tarihi: 2.01.2022).

Erler, N. (2020. 10 Adımda Kekin Enteresan Tarihçesi. https://ogrencikariyeri.com/haber/10-adimda-kekin-enteresan-tarihcesi(Erişim Tarihi: 04.11.2021).

Ertaş, Ç. (2018). Yeşil yıldızlı konaklama işletmelerinin internet sitelerindeki çevresel içerik üzerine bir inceleme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(4), 797-820.

Eryılmaz, B. (2014). Sosyal Medya Kullanımının Müşteri Tercihleri Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya.

Eryılmaz, B., & Zengin, B. (2014). Butik otel işletmelerinin sosyal medya kullanımına yönelik bir inceleme: Facebook örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 42-59.

Esen, O. (2021). Pandispanya Ne Demek? https://www.pandispanya.gen.tr/pandispanya-ne-demek.html (Erişim Tarihi: 2.01.2022).

Fonbrum, C. J. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. Boston: Harvard Business School Press.

Göker, G. (2015). İletişimin Mcdonaldlaşması: Sosyal medya üzerine bir inceleme. Turkish Studies (Elektronik), 10(2), 389-410.

İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman).

Katharine, D. A. (2006). Sugar Paste: A Cook’s ‘Play Dough’. http://www.florilegium.org/files/FOOD-SWEETS/Sugar-Paste-art.html (Erişim Tarihi: 2.01.2021).

Kek ve Pandispanyanın Tarihçesi. (2016). http://gidainovasyonmerkezi.com/kek-ve-pandispanya-tarihcesi/ (Erişim Tarihi: 4.11.2021).

Kuyucu, Ş. (2021). İnternet Alışverişlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakatinin İncelenmesi: Adıyaman Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Adresi: YÖKTEZ

Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Çırpılarak Yapılan Hamurlardan Ürünler Hazırlama 811ORK149. Ankara, Türkiye: Milli Eğitim Bakanlığı.

Olgun, A. E. (2020). Gerçek Makarna Neden Pahalı!. https://www.gurmeakademi.com/blog/gercekpasta-neden-pahali-. (Erişim Tarihi: 24.01.2022).

Özdipçiner, N. S., & Ceylan, S. (2017). Restoran işletmeleri internet siteleri içerik analizi: Denizli ili araştırması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 51-61.

Özdoğan, O.N.(Editör). (2016). Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler 2. (1. Baskı). Ankara, Türkiye: Detay Yayıncılık

Parlak, A., & Balık, H. H. (2005). İnternet ve Türkiye’de İnternetin Gelişimi. Bitirme Ödevi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü, Elazığ.

Pastasiparisiset.(2021). Butik Pasta Nedir? | Pasta Sipariş Et. https://www.pastasipariset.com/blog/butik-pasta-nedir (Erişim Tarihi: 3.12.2021).

Rosen, D. E., & E, P. (2004). Website Design: Viewing The Web As A Cognitive Landscape. Website Design: Viewing The Web As A Cognitive Landscape. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00353-3

Saygılı, S. (2016,). Pastanın Türkiye serüveni. https://www.gazeteduvar.com.tr/hayat/2016/12/09/pastanin-turkiye-seruveni (Erişim Tarihi: 04.12.2021).

Sezer, U. (2020). Gastronomide Modern Pastacılık (1.Baskı). İstanbul, Türkiye: Doğrudan Yayıncılık.

Sözer, I., & Gürşen, B. (2011). Butik Pastacılık (2.Baskı). İstanbul, Türkiye: Boyut Yayınları.

Şeker & Sugar(2022). Temel Terim ve Aletler. https://sekersugar.com.tr/yararli-bilgiler/temel-terim-ve-aletler. (Erişim Tarihi:25.12.2021).

Taylan, S. (2022). Butik Pasta Nedir? Pastane Pastalarından Farkı Nedir? https://www.pucake.com/butik-pasta-nedir-pastahane-pastalarindan-farki-nedir/ (Erişim Tarihi: 2.01.2022).

The History of Cakes (2018). https://garrysgrill.com/the-history-of-cakes/. (Erişim Tarihi: 2.12.2021).

Uçar, B., & Hayta, M. (2012). Kek Kalitesinin ve Raf Ömrünün İyileştirilmesi. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/78927

Uluç, G. & Yarcı, A. (2017). Sosyal medya kültürü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52), 88-102. https://dergipark.org.tr/en/pub/dpusbe/issue/29388/314629

Uygun, M., Özçifçi, V., & Divanoğlu, S. U. (2011). Tüketicilerin Online Alışveriş Davranışını Etkileyen Faktörler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 373-385.

Yıldız, E. (2022). Kutlamaların Lezzeti ve Mutluluğun Resmi Pasta‟nın Tarihi Serüveni. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 9(89), 2179-2189.

Yücel Güngör, M & Geçkil, T. (2021). Tatlı, Pasta ve Hamur İşleri (A. Kurnaz & S. Şengül, Ed: 1. Baskı, Cilt 1). Detay Yayıncılık

Yüksel, H. (2007). İnternet Sitelerinin Kalite Boyutlarının Değerlendirilmesi

Published

04/14/2023

How to Cite

AYDEMİR , G. S., & KURNAZ , A. (2023). Ağırlıklı Olarak Butik Pasta Hizmeti Veren İşletmelerin İnternet Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation on the Websites of Business That Mainly Offer Cake Art Services). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 546–562. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1206