Eski Mezopotamya Mutfak Kültürünün Günümüz Diyarbakır Mutfağı Üzerine Etkileri (The Effects of Ancient Mesopotamian Culinary Culture on Today's Diyarbakır Cuisine)

Authors

  • Erengül ARSLANTAŞ
  • Ecem İNCE KARAÇEPER

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1238

Keywords:

Mesopotamia, Gastronomy, Culinary culture, Mesopotamian cuisine, Diyarbakır cuisine

Abstract

Mesopotamia is a region known as the cradle of cultures. This region has been influential in the development of world history, culture, urbanization and cuisine. Diyarbakir is a city within the geography of Ancient Mesopotamia. The aim of the research is the Mesopotamian cuisine culture, which is seen as the starting point of world cuisines; is to investigate its effects on today's Diyarbakır cuisine. In the context of this effect; products, cooking techniques, drinks, foods and recipes were examined. Mesopotamia and Diyarbakır were first evaluated with their history and geography. Culinary cultures were examined separately. Then the two culinary cultures were compared with each other. A qualitative research approach was adopted to compare culinary cultures. The data of the research carried out were obtained through document analysis. As a result, it has been seen that the ancient Mesopotamian cuisine culture greatly influenced today's Diyarbakır cuisine.

References

Akar Şahingöz, S. Akbulut, B. A. & Örgün, E. (2015). Hititler Döneminde Beslenme ve Mutfak Kültürü. III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Bildirisi, 394.

Akın, C., Aluclu İ & Özyılmaz H. (2014). Mutfak Kültürünün Geleneksel Diyarbakır Evlerine Sosyal ve Mekânsal Yansımaları. Milli Folklor Dergisi, Sayı 102, 149.

Akın, G. & Balıkçı, E. (2018). Anadolu’nun Gizemli İmparatorluğu Hititlerde Beslenme ve Mutfak Kültürü. Journal of Tourism and Stuies, 6, 278.

Aksoy, M. & Sezgi G. (2015). Gastronomi Turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gastronomik Unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies Dergisi, 85.

Alp, Sedat. (2003). Hitit Güneşi. Ankara, Türkiye: Tübitak Yayınları, 48. Ateş, C. (2021). Diyarbakır’da Yemek Kültürü-Çağlar Öncesine Kısa Bir Yolculuk-Diyarbakır Dergisi, 2021 (1), 111-112.

Balcıoğulları, A. (2018). The Euphrates According to Medieval Islamic Geographers. International Conference on Research in Education and Science,10, 265-266.

Beysanoğlu, Ş. (1987). Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi, 1. cilt: Başlangıçtan Akkoyunlular'a Kadar. Diyarbakır, Türkiye: Diyarbakır Belediyesi Yayınları.

Beysanoğlu, Ş. (1990). Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi, 2. cilt: Akkoyunlular'dan Cumhuriyete Kadar. Diyarbakır, Türkiye: Diyarbakır Belediyesi Yayınları.

Bober, P. (2014). Antikçağ ve Ortaçağ’da Sanat, Kültür ve Mutfak. İstanbul, Türkiye: Kitap Yayınevi.

Bottero, J. (2022). The Oldest Cuisine in The World Cooking in Mesopotamia. Chicago, United States of America: The University of Chicago Press.

Bottero, J. (2005). Eski Yakındoğu Sümer’den Kutsal Kitap’a. İstanbul, Türkiye: Dost Kitabevi.

Çetin, Ş. (1993). Turizm endüstrisine mutfak elemanı yetiştirmeye yönelik eğitim programlarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye). Kaynak:

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=fcnTAPVypb-4zCkcZK09DA&no=fcnTAPVypb- 4zCkcZK09DA

Çörek [Resim]. (2022). Youtube Veritabanı.

Diken Ş. (2009). Diyarbakır Mutfağı. Ankara, Türkiye: DİTAV Vakfı Yayınları.

Diyarbakır Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler. (t.y.). Kaynak: http://www.dtso.org.tr/diyarbakir-cografi-isaret-tescilli- urunler/

Dündar Arıkan, A. (2018). Türk Mutfak Kültürü. Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayını (1).

Düzgün, E. & Durlu Özkaya F. (2015). Mezopotamya’dan Günümüze Mutfak Kültürü. Journal of Tourism and Stuies, 3-1, 42.

Ekşili Dolma. [Resim]. (2002). Karar Gazetesi Veritabanı.

Güloğlu, G. (2014). Biranın Doğuşu ile Anadolu Kültür Tarihindeki Yeri ve Önemi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye.).nKaynak: http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11607/1610

Güveloğlu, A. (2015). Eski Doğu Toplumlarında Beslenme ve Damak Tadı. Ankara, Türkiye: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Haspolat, K. (2014). Hevsel Bahçeleri. Haspolat K. (Der.), Diyarbakır’ın Tarihi Yemek ve Gıda Mekanları – 2 içinde (s.74). Diyarbakır.

Kaufman, C. (2006). Cooking in Ancient Civilization. London, United Kingdom: Greenwood Press.

Köroğlu, K. (2012). Eski Mezopotamya Tarihi: Başlangıcından Perslere Kadar. İstanbul, Türkiye: İletişim Yayınları. Lebeni [Resim]. (2022). Lezzet Web Sayfası Veritabanı

Meftune [Resim]. (2023). Habertürk Gazetesi Veritabanı. Nurdan Aşı [Resim]. (2022). Youtube Veritabanı.

Odabaşı, Y. (2016). Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Diyarbakır İli Örneği (Yüksek Lisans Tezi,Ordu Üniversitesi, Ordu, Türkiye). Kaynak: http://earsiv.odu.edu.tr/.

Okumuş, E. (2012). Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Diyarbakır. Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, (VII), 29.

Öcal, Y. (2019). Diyarbakır Mutfağı ve Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kent Çalışmaları, 5-12.

Öz, E (2016). Çiviliyazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Mezopotamya’da Kral Sofraları ve Şölenler. Turkish Studies, 11(1), 109, 113, 114, 116, 120.

Özyılmaz, H. & Akın C.T. (2014). Mutfak Kültürünün Geleneksel Diyarbakır Evlerine Sosyal ve Mekânsal Yansımaları. Millî Folklor Dergisi, 124-148.

Pollock, S. (2004). Ancient Mesopotamia. Cambridg. United Kingdom: Cambridg University Press.

Soğandereli, F. (2020). Eski Mezopotamya ve Anadolu'da Mutfak Kültürü. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7 (2), 1311.

Talas, M. (2020). Antik Dönemden İslam'ın Doğuşuna Fırat ve Dicle Havzasında Din, Siyaset ve Savaş. Siyaset,

Yönetim ve Toplum Çalışmaları, 10.

Tekin, M. (2014). Eski Mezopotamya’da Coğrafi ve Etnik Yapı. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. II, 111-125. Tekin, H. (2015). Yukarı Mezopotamya Geç Neolitiğinde (Hassuna, Samarra, Halaf) Terminoloji ve Kronoloji Sorunları. Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi (1), 89-107.

Ulular, A. Betim. (2006). Konya’da Geleneksel Konutta Mutfak. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi F.B.E, Konya, Türkiye). Kaynak: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Ünal, A. (2007). Anadolu’nun En Eski Yemekleri Hititler ve Çağdaşı Toplumlarda Mutfak Kültürü. İstanbul, Türkiye: Homer Kitabevi.

Üreten, H. (2011). Eski Anadolu’da Arı ve Bal. History Studies, 3(3), 373.

Yakar, J. (2007). Anadolu’nun Etnoarkeolojisi-Tunç ve Demir Çağlarında Kırsal Kesimin Sosyo-Ekonomik Yapısı. İstanbul, Türkiye: Homer Kitabevi.

Yazıcıoğlu, İ.R. (2014). Diyarbakır Yemekleri. Haspolat K. (Der.), Diyarbakır’ın Tarihi Yemek ve Gıda Mekanları – 2 içinde (ss.131-133). Diyarbakır.

Yıldız, İ. (2011). Medeniyetler Mirası Diyarbakır Mimarisi. Diyarbakır, Diyarbakır Valiliği Kültür ve Sanat Yayınları (3).

Published

07/01/2023

How to Cite

ARSLANTAŞ, E. ., & İNCE KARAÇEPER , E. . (2023). Eski Mezopotamya Mutfak Kültürünün Günümüz Diyarbakır Mutfağı Üzerine Etkileri (The Effects of Ancient Mesopotamian Culinary Culture on Today’s Diyarbakır Cuisine). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 1163–1188. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1238