Ankara Yerel Gastronomi Rotası ve Lezzet Haritası (Ankara Local Gastronomy Route and Taste Map)

Authors

  • Sadık Can GAZELCİ
  • Semra AKAR ŞAHİNGÖZ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1229

Keywords:

Local cuisine, Gastronomy tourism, Gastronomy route, Taste map, Ankara

Abstract

This study aims to create a local gastronomy route and a taste map in Ankara. Existing tours in Ankara were examined within the scope of gastronomy tourism and semi-structured interviews were conducted with professional tourist guides who are members of Ankara Chamber of Guides (ANRO). In the study, a total of 19 professional tourist guides were interviewed. The most visited places in the tours were determined in Ankara. Local gastronomy routes were created with the recommendations of professional tourist guides in the most visited places. The flavor maps of the places to visit on these routes are also arranged. Nallıhan, Beypazarı, Polatlı, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çubuk, Kalecik, Elmadağ, Altındağ and Çankaya in total in eleven districts for Tarhana Soup, Ankara Pan, Ankara Leaf Döner, Ankara Simidi, Kalecik Wine, Beypazarı Dry (rusk), Beypazarı Stuffed Grape Leaves, Beypazarı Homemade Baklava and Beypazarı Soda has been the most recommended products. Additionally, suggestions have been made in terms of local administration, businesses and academics so as to benefit from local gastronomy elements.

References

Agyeiwaah, E., Otoo, F. E., Suntikul, W., & Huang, W. J. (2019). Understanding culinary tourist motivation, experience, satisfaction, and loyalty using a structural approach. Journal of Travel and Tourism Marketing, 36(3), 295-313.

Akgöl, Y. (2012). Gastronomi Turizmi ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (AİKTM), (2012). Ankara yemekleri. Erişim tarihi: 21.11.2022, http://eklenti.ankarakultur.gov.tr/yemekmenusu/

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (AİKTM), (2022). Turizm aktiviteleri. Erişim tarihi: 21.11.2022, https://ankara.ktb.gov.tr/TR-152371/turizm.html

Arslan, E. (2022). Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (51), 395-407.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

Başoda, A., Aylan, S., Kılıçhan, R. & Acar, Y. (2018). Gastronomi uzmanlığı, turları ve rehberliği: kavramsal bir çerçeve. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1809-1926.

Birdir, K. & Akgöl, Y. (2015). Gastronomi turizmi ve Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.

Creswell, J.W. (2019). Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri. Çev. Özcan, H. Ankara: Anı Yayıncılık, 2. Baskı.

Çakır, A., Çiftçi, G., & Çakır, G. (2017). Trakya turizm rotası projesi: lezzet rotası üzerine bir değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 194-205.

Çimen, H. (2016). Gastronomi turizmi açısından Ardahan mutfağının önemi. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 32(32), 307–315.

Ekerim, F. (2020). Türkiye Gastronomi Rotaları ve Haritalandırılması. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

İrigüler, F. & Güler, M. E. (2015). Türkiye’deki profesyonel turist rehberlerinin gastronomi turizmine bakışı. I. International Gastronomic Tourism Congress, İzmir. 10-12 Aralık 2015.

Jovicic, D. (2016). Cultural tourism in the context of relations between mass and alternative tourism. Current Issues in Tourism, 19(6), 605-612.

Karaman, A. (2018). Ürün bilinirliği ve tercihini belirlemede ürün uzmanlarının rolü: nitel bir araştırma. Journal of Business Research Turk, 10(2), 646-663.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

Kızılırmak, İ., Ofluoğlu, M., & Şişik, L. (2016). Türkiye’de uygulanan gastronomi turları rotalarının web tabanlı analizi ve değerlendirmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Special issue 1), 258-269.

Sarıışık, M. & Özbay, G. (2015). Gastronomi turizmi üzerine bir literatür incelemesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 264-278.

Serçek, G. Ö. & Serçek, S. (2015). Destinasyon markalaşmasında gastronomi turizmin yeri ve önemi. Journal of Tourism Theory and Research Online, 1(1), 22-40.

Seyitoğlu, F. (2020). Tourists’ perceptions of the tour guides: the case of gastronomic tours in İstanbul. Anatolia, 31(3), 393-405.

Şengül, S. & Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 86-99.

Şensoy, F. & Tiritoğlu, S. (2018). Beslenme arkeolojisi: günümüz ankara yemeklerinde geçmişin izleri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 209-233.

Şimşek, A. & Selçuk, G. N. (2018). Gastro turistlerin tipolojisinin belirlenmesi: gaziantep ölçeğinde bir uygulama. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 28-43.

Tuna, M. & Özyurt, B. (2018) Ankara’da gastronomi turizminin değerlendirilmesi: nitel bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (Special issue 3), 73-87.

Üzülmez, M. & Akdağ, G. (2020). Gastronomi turizminde yeni tur rotaları: 3 a (Adana-Antep-Antakya) lezzet bölgesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 51-63.

Yazar, Ö. (2019). Gökçeada’nın Gastronomi Rotalarında Slow Food ve Gastronomi Turizmi. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

07/01/2023

How to Cite

GAZELCİ , S. C. ., & ŞAHİNGÖZ, S. A. (2023). Ankara Yerel Gastronomi Rotası ve Lezzet Haritası (Ankara Local Gastronomy Route and Taste Map). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 991–1007. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1229