Return to Article Details Potansiyel Tüketicilerin 3D Baskılı Yiyeceklere Yönelik Algılarının Davranışsal Niyete Etkisi: Çeşitlilik Arayışının Düzenleyici Rolü (The Effect of Potential Consumers’ Perceptions of 3D Printed Foods on Behavioral Intention: The Moderating Role of Varie Download Download PDF