Return to Article Details Üniversite Öğrencilerinin Turizm Bölümü Tercihlerinin Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi ve Yaşam Doyumları İlişkisi: Ön lisans ve Lisans Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Çalışma: Fethiye Örneği (Department Choice Among the Factors Download Download PDF