1.
KAYMAZ E, ULEMA Şevki. Türkiye’deki Bireylerin Gıda Bilincine İlişkin Bir Araştırma: Çernobil Örneği (A Study on Food Awareness of Individuals in Turkey: The Case of Chernobyl). Jotags [Internet]. 2024 Jan. 1 [cited 2024 Apr. 14];11(4):3458-74. Available from: https://jotags.net/index.php/jotags/article/view/2013