ÜNLÜÖNEN, K., and A. IŞIN. “Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Yerel Yiyecekleri Tüketme Niyeti Üzerine Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Bir Araştırma** (Within the Scope of Planned Behavior Theory A Research on the Consumption Intention of Local Foods of Foreign Tourists Coming to Turkey)”. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, vol. 6, no. 4, Jan. 2023, pp. 662-89, doi:10.21325/jotags.2018.329.