ERCİK , C. “Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması (The Impact of Cream Varieties on Consumer Preferences: A Sensory Evaluation Study)”. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, vol. 12, no. 1, Mar. 2024, pp. 42-59, doi:10.21325/jotags.2024.1368.