[1]
E. KAYMAZ and Şevki ULEMA, “Türkiye’deki Bireylerin Gıda Bilincine İlişkin Bir Araştırma: Çernobil Örneği (A Study on Food Awareness of Individuals in Turkey: The Case of Chernobyl)”, Jotags, vol. 11, no. 4, pp. 3458–3474, Jan. 2024.