ERCİK , C. (2024) “Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması (The Impact of Cream Varieties on Consumer Preferences: A Sensory Evaluation Study)”, Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 12(1), pp. 42–59. doi: 10.21325/jotags.2024.1368.