KAYMAZ , E. and ULEMA , Şevki (2024) “Türkiye’deki Bireylerin Gıda Bilincine İlişkin Bir Araştırma: Çernobil Örneği (A Study on Food Awareness of Individuals in Turkey: The Case of Chernobyl)”, Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), pp. 3458–3474. doi: 10.21325/jotags.2023.1351.