ERCİK , Cevat. 2024. “Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması (The Impact of Cream Varieties on Consumer Preferences: A Sensory Evaluation Study)”. Journal of Tourism & Gastronomy Studies 12 (1):42-59. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1368.