KAYMAZ , Elif, and Şevki ULEMA. 2024. “Türkiye’deki Bireylerin Gıda Bilincine İlişkin Bir Araştırma: Çernobil Örneği (A Study on Food Awareness of Individuals in Turkey: The Case of Chernobyl)”. Journal of Tourism & Gastronomy Studies 11 (4):3458-74. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1351.