ÜNLÜÖNEN , Kurban, and Sadık GÜNDÜZ. 2024. “Türkiye’de Turistik Yiyecek İçecek Harcamaları Ile Reel Efektif Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi (The Causality Relationship Between Touristic Food and Beverage Expenditures and Real Effective Exchange Rate in Türkiye)”. Journal of Tourism & Gastronomy Studies 11 (4):3149-64. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1336.