AKYOL , Betül, and Yüksel ÖZTÜRK. 2023. “Turistlerin Tatil Seçimi Karar Verme Aşamalarında Sosyal Medyanın Rolü: TripAdvisor Örneği (The Role of Social Media in the Decision-Making Stages of Tourists: TripAdvisor Example)”. Journal of Tourism & Gastronomy Studies 11 (2):1581-99. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1257.