KAYMAZ , E., & ULEMA , Şevki. (2024). Türkiye’deki Bireylerin Gıda Bilincine İlişkin Bir Araştırma: Çernobil Örneği (A Study on Food Awareness of Individuals in Turkey: The Case of Chernobyl). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3458–3474. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1351