AKYOL , B. ., & ÖZTÜRK , Y. . (2023). Turistlerin Tatil Seçimi Karar Verme Aşamalarında Sosyal Medyanın Rolü: TripAdvisor Örneği (The Role of Social Media in the Decision-Making Stages of Tourists: TripAdvisor Example). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 1581–1599. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1257