(1)
GÖKSUN , A. C.; AKDEMİR , N. Turizm Çalışmalarındaki Gıda Güvenliği Konusu Üzerine Bir İnceleme: ULAKBİM Tr-Dizin Örneği (A Review on Food Safety in Tourism Studies: The Case of ULAKBIM Tr-Index). Jotags 2024, 11, 3536-3549.