(1)
ÖZTÜRK , R.; ARSLAN AYAZLAR , R. Öncülleri Ve Sonuçlarıyla Turist Rehberlerinin Duygusal Çelişkisi (The Emotional Dissonance of Tourist Guides With Its Antecedents and Consequences). Jotags 2024, 11, 2898-2916.