(1)
AKYOL , B. .; ÖZTÜRK , Y. . Turistlerin Tatil Seçimi Karar Verme Aşamalarında Sosyal Medyanın Rolü: TripAdvisor Örneği (The Role of Social Media in the Decision-Making Stages of Tourists: TripAdvisor Example). Jotags 2023, 11, 1581-1599.