[1]
ERCİK , C. 2024. Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması (The Impact of Cream Varieties on Consumer Preferences: A Sensory Evaluation Study). Journal of Tourism & Gastronomy Studies. 12, 1 (Mar. 2024), 42–59. DOI:https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1368.